Veelgestelde vragen

U schrijft zich op deze website via de groene knop inschrijven in voor een (of meer) van onze scholingen. Een kopie van de inschrijving wordt automatisch naar u gemaild. Daarna ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging van ontvangst.
Helaas is dit niet mogelijk, alle modules/semesters zijn zo ingericht dat ze op volgorde doorlopen moeten worden. Een bij- of nascholing kunt u desgewenst wel gelijktijdig met een andere opleiding gevolgd worden mits de planning dit toelaat.
Ja, u kunt zich voor meer dan een scholing tegelijk inschrijven via de groene knop inschrijven op deze website. Daarmee verkleint u de kans dat er geen plek meer is in de betreffende scholing. Voor de scholing waar u daadwerkelijk mee gaat starten ontvangt u een factuur. Voor de annuleringsvoorwaarden verwijzen wij u graag naar onze algemene voorwaarden, deze vindt u onder de knop downloads
Kosteloos annuleren van een scholing is uitsluitend schriftelijk en ondertekend mogelijk, dit kan tot 30 dagen voor de startdatum van de scholing. Bij annulering binnen 30 t/m 15 dagen voor de startdatum van de scholing betaalt u nog 50% van het lesgeld.  Indien u binnen 15 dagen voor de startdatum wilt annuleren dan bent u het volledige lesgeld verschuldigd. Kosteloos annuleren voor een bij- en nascholing kan tot uiterlijk 14 dagen voor de startdatum van de betreffende scholing. Bij annuleren binnen 14 dagen voor de scholing is het volledige lesgeld verschuldigd.

Annuleren kan zowel per post als via e-mail. U ontvangt dan een bevestiging van annulering. Het risico van het wel of niet aankomen van betreffende annulering ligt geheel bij de verzender. Wij raden dan ook aan om een annulering per post altijd aangetekend te verzenden, en bij een annulering per e-mail altijd na verzenden telefonisch contact op te nemen met het secretariaat om te controleren of uw annulering in goede orde is ontvangen. 
Dit kan per telefoon, fax of mail aan ons doorgegeven worden, doet u dit minimaal 30 dagen voor aanvang van de betreffende scholing dan zijn er geen kosten aan verbonden. Indien u dit binnen genoemde 30 dagen doet, gelden dezelfde voorwaarden als bij een annulering. Voor de annuleringsvoorwaarden verwijzen wij u graag naar onze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden, deze vindt u onder de knop downloads
Gelieve contact op te nemen met het secretariaat zodat wij uw individuele situatie kunnen bekijken.
Voor het gehele nascholingsaanbod (dus niet de opleidingen) waarbij een certificaat wordt uitgereikt (o.a. cursussen, workshops, seminars etc.) geldt altijd een 100% aanwezigheidsplicht (mits in de cursusbeschrijving hiervan wordt afgeweken). 
Ja, voor alle opleidingen geldt dat u zich voor elke contactles moet voorbereiden. De instructies hiervoor vindt u in de online omgeving waarvoor u van de AvP inloggegevens ontvangt. Voor de overige opleidingen bereidt u zich voor met het huiswerk dat u eventueel tijdens de lessen ontvangt.
Onze opleidingen worden gegeven in het gebouw van de Dutch HealthTec Academy, St. Laurensdreef 22, 3565 AK  Utrecht. Voor de bij- en nascholingen hebben wij verschillende locaties, deze vindt u altijd bij de betreffende scholing onder het tabblad 'algemeen'. 
De deeltijdopleiding tot registerpodoloog wordt alleen in Utrecht aangeboden, in het gebouw van de Dutch HealthTec Academy te Utrecht. Daar zijn alle benodigde materialen en machines van de opleiding aanwezig. Mocht incidenteel een opleiding elders worden georganiseerd, dan wordt dat vermeld bij de informatie over de betreffende opleiding.

Er zijn scholingen denkbaar die op een andere plek aangeboden worden, bij voldoende deelnemers kunnen wij altijd overwegen om de scholing ergens anders aan te bieden. Informeert u bij ons naar de mogelijkheden. 
De registerpodoloog herkent en behandelt klachten aan voeten en houding die te maken hebben met de stand van voeten. Daarnaast heeft hij specialistische kennis van voetzorg bij reuma en diabetes, en van (risico's bij) de kindervoet in de groei. Schoen en zool behoren een eenheid te vormen met de voet. Daarom is de registerpodoloog ook een schoenspecialist.De titel van registerpodoloog is beschermd door registratie in het landelijk kwaliteitsregister van Stichting LOOP. Meer informatie over de registerpodoloog is te vinden op de website van Stichting LOOP, de brancheorganisatie voor de voet- en houdingszorg.
Gezien de toenemende vergrijzing en de toename van systeemziekten als diabetes en reuma blijft er een grote behoefte aan voetspecialisten. 
Zorgverzekeraars erkennen de kwaliteit en vergoeden vanuit de aanvullende verzekering de geleverde voetzorg. Een therapeut moet daarvoor wel opgenomen zijn in het landelijk kwaliteitsregister van Stichting LOOP. Op de website van Stichting LOOP vindt u een vergoedingenoverzicht onder het kopje vergoedingen
Beide beroepsbeoefenaren zijn gelijksoortige paramedische voetspecialisten. Beiden houden zich bezig met het behandelen van voetklachten. De geleverde voetzorg wordt nagenoeg door alle zorgverzekeraars op dezelfde manier vergoed.
Het verschil zit met name in de opleidingsvorm. Een (register)podoloog heeft een deeltijd opleiding genoten met een niveauopbouw van mbo naar erkend hbo-niveau. Een podotherapeut heeft een voltijd hbo-opleiding gevolgd.
De verplichte en aanbevolen studiematerialen kunt u bestellen via Studystore, deze link vindt u ook bij de algemene beschrijving van de modules/semesters. Daarbij is ervan uitgegaan dat u de materialen van voorafgaande modules nog ter beschikking heeft. 
Voor aanvang van de scholing ontvangt u inloggegevens voor de online leeromgeving. Voor de benodigde studiematerialen geldt dat u in de lijst van de Studystore kunt zien welke materialen u zelf moet aanschaffen/mee moet nemen.
De examens vinden in principe aan het eind van een scholingsperiode plaats. U wordt hierover door ons geïnformeerd. 
Ja, de kosten voor de tentamens en examens zitten bij het lesgeld in. U vindt bij elke scholing verschillende tabbladen: Algemeen, Programma, Planning en Kosten. Bij het tabblad Kosten vindt u het lesgeld van de betreffende scholing. 
Als u alle 8 semesters achter elkaar volgt, kunt u het hele podologietraject in 4 jaar afronden. Het is dan wel raadzaam om voor meerdere modules tegelijk in te schrijven. Voor fysio - en oefentherapeuten is het mogelijk de opleiding in 2 jaar af te ronden, zij kunnen het versnelde traject volgen. 
 
Het aantal uren thuisstudie kunt u schatten met de vuistregel: 1 leerblok betekent naast een contactles van 3 of 4 uur nog zo'n 7-20 uur thuisstudie. Per scholing kan dit variëren. De tijd die u kwijt bent voor zelfstudie en oefening van vaardigheden is natuurlijk mede afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en verschilt dus per deelnemer. 
Dat betekent dat Stichting Hoger Onderwijs Nederland de opleiding heeft onderzocht en getoetst en dat zij hebben bevestigd dat de opleiding voldoet aan de eisen die gesteld worden aan opleidingen op hbo-niveau. Het betekent tevens dat u naast het diploma van de AvP het officiële diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland ontvangt. Zorgverzekeraars die de paramedische zorg van registerpodologen vergoeden, hebben als voorwaarde gesteld dat de opleiding op dit niveau werd getoetst. Met de erkenning door Stichting Hoger Onderwijs is hieraan volgens de beoordelingscommissie ruimschoots voldaan.

www.cpion.nl/
Verschillende brancheorganisaties zoals Stichting LOOP, KNGF, ADAP en ProVoet accrediteren onze scholingen, dit verschilt per scholing. Actuele informatie vindt u altijd bij de algemene beschrijving van de betreffende scholing. 
 
De opleiding tot registerpodoloog is (nog) niet door de NVAO geaccrediteerd. De NVAO stelt aan een hbo-opleiding de eis van 1.500–1.800 studiebelastingsuren (SBU) per jaar. Daarom heeft de opleiding tot registerpodoloog een CPION accreditatie, waarbij het hbo-niveau geaccrediteerd is volgens dezelfde normen als de NVAO, met uitzondering van de studiebelastingseis. De NVAO en het CPION zijn nauw met elkaar verbonden; zij maken gebruik van dezelfde toetsinstrumenten en –instanties.
Wel zijn wij aan het onderzoeken of wij deze NVAO-accreditatie kunnen aanvragen waardoor men met deze opleiding toch zijn bachelor-graad kan behalen en de gehele opleiding een hbo-opleiding wordt. Wij informeren u via deze website over de voortgang. 
Het kwaliteitsregister van Stichting LOOP heeft vrijstelling voor de volgende beroepsgroepen bepaald: 

Fysiotherapeuten/oefentherapeuten
Speciaal voor fysiotherapeuten is de deeltijdopleiding tot registerpodoloog teruggebracht van 4 jaar naar 1 jaar deeltijdonderwijs met e-learning en een beperkt aantal dagdelen contactonderwijs. In deze versnelde deeltijdopleiding is rekening gehouden met een standaard EVC (Erkenning van Verworven Competenties) bij het beroepsprofiel Algemeen fysiotherapeut. Met name op de onderdelen anatomie, fysiologie, pathologie, protocollering en functieonderzoek kon veel vrijstelling worden gegeven.

Orthopedisch schoenmakers
Orthopedisch schoenmakers die interesse hebben in onze deeltijdopleiding podologie, krijgen vrijstelling voor semester 1. Gezien hun opgedane kennis en ervaring kunnen zij in semester 2 starten. Dit houdt in dat zij de totale opleiding in drieënhalf jaar kunnen afronden.

Podotherapeuten
Een podotherapeut heeft enkele opties om registerpodoloog te worden:
Optie 1: Middels instroom in het reguliere opleidingstraject vanaf Semester 6
Optie 2: Middels instroom in het versnelde opleidingstraject vanaf Module 2

 
Klik in het hoofdmenu op deze website op Opleidingen en vervolgens op de opleiding van uw keuze. Bij elke opleiding staan horizontale tabbladen, waaronder ook een tabblad 'kosten'. 

De kosten voor de opleiding zijn gebaseerd op de kosten van docenten, huur lokalen, kosten ontwikkelen opleidingsmateriaal, materiaal, tentamens, examens en overheadkosten. De Academie voor Podologie is een particuliere onderwijsinstelling en ontvangt geen overheidssubsidies waardoor onze opleidingskosten enigszins hoger uitvallen ten opzichte van een overheidsgesubsideerde onderwijsinstelling. 
Nee, wij brengen alleen de opleidingsgelden in rekening van de opleiding waarmee u daadwerkelijk start, hiervoor ontvangt u per semester/module een factuur.
In het verleden kon een onderwijsinstelling kiezen om onderwijsdiensten wel of niet met btw te belasten. Met ingang van 1 juli 2010 zijn alleen CRKBO geregistreerde onderwijsinstellingen vrijgesteld van btw. Omdat de meeste studenten van de Academie btw kunnen verrekenen is het voor hen voordeliger om btw te kunnen verrekenen. Om die reden heeft de AvP zich niet CRKBO laten registreren en brengt zij 21% btw in rekening.
Op lesmappen is 9% btw van toepassing.

Bent u woonachtig in een EU-land, buiten Nederland en in het bezit van een btw-identificatienummer dan kunnen wij een factuur zonder btw sturen, geeft u dit bij inschrijving aan in het opmerkingenveld. 
 

 
Voor scholingen die minimaal zes dagdelen duren, kunt u er voor kiezen het lesgeld in vier maandelijkse termijnen te betalen.
 
Betaling in termijnen geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso. Ongeacht de hoogte van het incassobedrag wordt er per termijn € 10,00 excl. btw aan incassokosten (rente + administratiekosten) in rekening gebracht. De 1e termijn wordt omstreeks 14 dagen na de factuurdatum geïncasseerd. Elke volgende termijn wordt een maand na de voorgaande termijn geïncasseerd.