Tegemoetkoming studiekosten

Scholing is kostbaar, maar wordt gestimuleerd door de overheid.

Fiscaal voordeel

Voor particulieren geldt dat zij opleidingskosten kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Bedrijven kunnen scholingskosten voor hun personeel opvoeren als bedrijfskosten of investeringskosten; daarmee komt het belastingvoordeel ten goede aan het bedrijf. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding in verhouding weinig hoeft te kosten, of u hem nu zelf betaalt, of uw werkgever!

De AvP is er volledig op ingericht om leren en werken te combineren. De belastingmaatregelen maken het zeer aantrekkelijk om een opleiding te volgen bij de AvP.

Zie voor de actuele regelgeving over belastingvoordeel de website van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl

Vergoeding door UWV

Het UWV erkent onze opleidingen en vergoedt deze aan een aantal groepen uitkeringsgerechtigden die ervoor kiezen om registerpodoloog te worden.

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden die het UWV kan aanbieden, neem dan contact op met uw UWV contactpersoon of kijk op:
http://www.uwv.nl

Termijnbetaling

Ook de AvP komt studenten tegemoet door de mogelijkheid van gespreid betalen aan te bieden. Voor scholingen die minimaal zes dagdelen duren, kunt u er voor kiezen het lesgeld in vier maandelijkse termijnen te betalen.

Betaling in termijnen geschiedt enkel door middel van automatische incasso. Ongeacht de hoogte van het incassobedrag wordt er per termijn € 10,00 excl. BTW aan incassokosten (rente + administratiekosten) in rekening gebracht. Bij mislukte incasso’s o.a. veroorzaakt doordat uw saldo niet toereikend is, zullen wij u bij elk opnieuw door ons uit te voeren incasso-opdracht € 10,00 extra doorberekenen.
 
De 1e termijn wordt omstreeks 14 dagen na de factuurdatum geïncasseerd.
 
Elke volgende termijn wordt een maand na de voorgaande termijn geïncasseerd.

Voorbeeld
Stel uw scholing start op 15 maart. Op 1 maart ontvangt u volgens opgave een factuur voor:

Lesgeld1280,00Excl.21% btw
Zoolmaterialen25,00Excl.21% btw
Lesmap45,00Excl.9% btw
Tentamengeld145,00Excl.21% btw
Incassokosten40,00Excl.21% btw

Op 15 maart wordt via automatische incasso uw eerste termijn (€ 383,75 excl. btw) geïncasseerd.
Op 15 april wordt via automatische incasso uw tweede termijn (€ 383,75 excl. btw) geïncasseerd.
Op 15 mei wordt via automatische incasso uw derde termijn (€ 383,75 excl. btw) geïncasseerd.
Op 15 juni wordt via automatische incasso uw vierde termijn (€ 383,75 excl. btw) geïncasseerd.