Semester 8: Klinisch redeneren en casuïstiek


In deze laatste module van de reguliere opleiding tot registerpodoloog wordt u klaargestoomd om als zelfstandig registerpodoloog aan de slag te gaan. Uitgebreide anatomie van voet en enkel komt nog een keer langs, daarbij leert u systematisch klinisch redeneren. U krijgt veel (live) echobeelden te zien ten behoeve van uw inzicht in de anatomie.

Het klinisch redeneren leert u parallel aan de anatomie: welke problemen komen voor in deze regio van de voet? Welke differentiaaldiagnosen passen hierbij? Welke behandelingen kunt u voorstellen?

Van een registerpodoloog mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van de nieuwste inzichten in zijn vakgebied en een beroepshouding om evidence based te willen werken. Om u voor te bereiden op dit voortgaande leerproces voert u dit semester een literatuurstudie uit op een onderwerp naar keuze. U leert wetenschappelijke literatuur in uw vakgebied beoordelen en interpreteren. De resultaten van uw onderzoek verwerkt u in een rapport en presentatie.

Vooropleiding

Podologie semester 7: Rug, kinderpodologie en verslaglegging

Opleidingsduur en studiebelasting

14 leerblokken; 10 practicumsessies Klinisch redeneren en casuïstiek van 4 uur en 4 practicumsessies Podotechniek van 4 uur. De module kunt u afronden in het tijdsbestek van een half jaar.

Naast het contactonderwijs besteedt u ongeveer per dagdeel contactonderwijs 16 uur aan thuisstudie. Dit is een gemiddelde, dit is mede afhankelijk van uw voorkennis, leerstijl en ervaring. Rondom stage, scriptie schrijven en examen kan de studiebelasting vanzelfsprekend toenemen. 

Stage

In dit semester loopt u minimaal 12 dagdelen stage bij het liefst twee verschillende adressen. U loopt mee in de praktijk van een registerpodoloog of podotherapeut en oefent met cliëntbejegening en alle therapievaardigheden van de registerpodoloog. U vindt een adres van een registerpodoloog op de website van Stichting LOOP of van een podotherapeut op de website van de NVvP

Docenten

Harry Klunder (zoolvervaardiging), registerpodoloog
Gijsbert Lalkens (theorie), MSU Echografist en podotherapeut

Studiebenodigdheden

Op de website van Studystore vindt u een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. Kies op deze site voor het semester dat u gaat volgen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in uw bezit te zijn. 

U ontvangt een inlog voor Podokompas, dit is een online tool om 'klinisch redeneren' te oefenen. De kosten voor deze (eenjarige) licentie zijn opgenomen in het kostenoverzicht op deze pagina. 

Groepsgrootte

15 - 20 deelnemers

Toetsing

Bij een voldoende resultaat voor uw tentamenonderdelen mag u deelnamen aan het examen Podologie B. Bij een voldoende resultaat ontvangt u het diploma Podologie B en kunt u zich als registerpodoloog bij Stichting LOOP aansluiten en u laten registreren in het kwaliteitsregister van KABIZ. 

Indien u dit examen niet haalt, kunt u het herkansen. U vindt alle voorwaarden rondom toetsing en examens in het document Onderwijs- en Examenregeling (OER) op de pagina downloads

Locatie

Dutch HealthTec Academy
St.-Laurensdreef 22
3565 AK Utrecht

Inschrijven

U kunt zich inschrijven met behulp van het inschrijfformulier. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Het plaatsen van een telefonische reservering is mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

Klik op bovenstaande tabbladen of op een van de onderstaande links voor meer informatie over:


Klinisch redeneren en casuïstiek


Leerblok 1
Staat in het teken van wetenschappelijk onderzoek: Waar vind ik relevante wetenschappelijke literatuur? Hoe lees ik een artikel? Wat betekenen onderzoeksresultaten voor mijn praktijk? Er wordt gestart met de scriptie.
Daarnaast frist u dit leerblok uw kennis van de algemene anatomie van de voet op.

Leerblok 2
Behandelt de anatomie en klinisch redeneren rond de anterieure enkel. 

Leerblok 3
Gaat over de anatomie en klinisch redeneren rond de laterale enkel. 

Leerblok 4
Gaat over de anatomie en klinisch redeneren rond de mediale enkel. 

Leerblok 5
Gaat over de anatomie en klinisch redeneren rond de posterieure enkel. 

Leerblok 6
Gaat over de anatomie en klinisch redeneren rond de dorsale voet. 

Leerblok 7
Staat in het teken van de plantaire voet. Anatomie, pathologie en klinisch redeneren met betrekking tot deze regio komen aan bod.

Leerblok 8
Gaat over de tenenregio. Het functieonderzoek wordt herhaald en er is extra aandacht voor de communicatie tijdens het adviesgesprek.

Leerblok 9
Voorbereiding op het tentamen en herhaling van voorgaande lessen. 

Leerblok 10
In dit leerblok bereidt u zich voor op uw tentamen en tijdens het laatste practicum presenteert u uw literatuuronderzoek.
 

Podotechniek

Leerblok 1 t/m 3
Het laatste semester podotechniek is bedoeld om vaardigheden te verbeteren, kennis te herhalen en een verdiepingsslag te maken. Tijdens de les wordt samen met de studenten bepaald welke onderwerpen extra aandacht behoeven.

Leerblok 4
Tijdens leerblok 4 wordt een schriftelijk tentamen afgenomen over de theorie van semester 6, 7 en 8.


In verband met mogelijke wijzigingen adviseren wij u voor elke les onderstaande planning te raadplegen.  

Najaar 2020

dagdatumtijdvaklokaaldocent
Maandag07-09-202009.00 - 12.00 uurW&OonlineGijsbert
  12.00 - 13.00 uurA&PonlineGijsbert
Maandag14-09-202009.00 - 10.00 uurA&PonlineGijsbert
  10.00 -13.00 uurD&BonlineGijsbert
Maandag21-09-202009.00 - 10.00 uurA&PonlineGijsbert
  10.00 - 12.00 uurD&BonlineGijsbert
  12.00 - 13.00 uurW&OonlineGijsbert
Maandag28-09-202009.00 - 10.00 uurA&PonlineGijsbert
  10.00 - 13.00 uurD&BonlineGijsbert
Maandag05-10-202009.00 - 10.00 uurA&PonlineGijsbert
  10.00 - 13.00 uurD&BonlineGijsbert
  Pauze   
  14.00 - 17.00 uurS&ZonlineHarry
Maandag 26-10-202009.00 - 10.00 uurA&PonlineGijsbert
  10.00 - 12.00 uurD&BonlineGijsbert
  12.00 - 13.00 uurW&OonlineGijsbert
Maandag02-11-202009.30 - 12.30 uurS&ZonlineHarry
  Pauze   
  13.30 - 14.30 uurA&PonlineGijsbert
  14.30 - 17.30 uurD&BonlineGijsbert
Maandag09-11-202009.00 - 10.00 uurA&PonlineGijsbert
  10.00 - 13.00 uurD&BonlineGijsbert
Maandag16-11-202009.00 - 10.00 uurA&PonlineGijsbert
  10.00 - 11.00 uurD&BonlineGijsbert
  11.00 - 13.00 uurP&ConlineGijsbert
Maandag23-11-202009.30 - 12.30 uurTent KTvolgtAvP
  Pauze   
  13.00 - 16.00 uurTent ZVVvolgtHarry
Maandag30-11-202013.00 - 17.00 uurTent MVSonlineGijsbert
      
Maandag*18-01-2021Hele dagEX PBvolgtvolgt
Dinsdag*19-01-2021Hele dagEX PBvolgtvolgt
Woensdag*20-01-2021Hele dagEX PBvolgtvolgt

* Voor de afronding van het traject Podologie B zijn er op 18, 19 en 20 januari 2021 de examens gepland, de exacte tijd en dag voor deelname aan het examen ontvangt u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren. Houdt u daarom alle 3 de data vrij in uw agenda.

Afkorting vakken:

W&O - Wetenschap & Ontwikkeling
A&P - Anatomie & Pathologie
D&B - Diagnostiek & Behandelplan
S&Z - Schoen- & Zooltechniek
P&C - Praktijkvoeren & Communicatie
Tent KT - Tentamen Kennistoets
Tent ZVV - Tentamen zoolvervaardiging (CADCAM)
Tent MVS - Tentamen Mondelinge Verdediging Scriptie
EX PB - Examen Podologie B


 
 
Lesgeld3500,00
   
Betaling van het lesgeld kan ineens of in vier maandelijkse termijnen van € 885,00 (incl. € 10,00 incassokosten per termijn).
Vermelde bedragen gelden voor 2020 en zijn incl. tentamens/examens en excl. btw. 

Bijkomende kosten

Voor deze opleiding zijn enkele boeken en materialen aanbevolen of verplicht. Bekijk meer informatie en de kosten op de website van Studystore