Semester 6: Biomechanica onderste extremiteiten


Deze module is het eerste semester van de door Stichting Hoger Onderwijs geaccrediteerde opleiding Podologie B (semester 6 t/m 8). Door deze accreditatie is het hbo-niveau van dit deel van de opleiding vastgesteld.

De kennis die u in de voorgaande opleidingen heeft opgedaan, past u tijdens deze opleiding toe. Na afloop van de opleiding Podologie B ontvangt u het officiële diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland en kunt u zich bij Stichting LOOP aansluiten en laten registreren als registerpodoloog in het kwaliteitsregister van KABIZ.

De voet staat niet op zichzelf maar is onderdeel van de bewegingsketen. Dat wordt in deze module duidelijk wanneer de biomechanica van voet, enkel, knie en heup wordt behandeld. Nadat in eerdere semesters de anatomie van de voet bestudeerd is, komt nu de anatomie en pathologie van knie en heup aan bod. Hierbij maakt de docent aan de hand van casuïstiek telkens de vertaalslag naar de podologische behandeling van de pathologische knie en/of heup. Functieonderzoek en zoolvervaardiging (podotechniek) maken deel uit van deze module.

Vooropleiding

Podologie semester 5 (Risicovoet & aanvullende therapiën)

Opleidingsduur en studiebelasting

16 leerblokken; 12 practicumsessies biomechanica van de onderste extremiteiten van 3 uur en 4 practicumsessies podotechniek – digitaal modelleren van 4 uur. De module kan worden afgerond in het tijdsbestek van een half jaar.

Naast het contactonderwijs besteedt u ongeveer per dagdeel contactonderwijs 16 uur aan thuisstudie. Dit is een gemiddelde, dit is mede afhankelijk van uw voorkennis, leerstijl en ervaring. 

Docenten

Gerard Barsingerhorn (biomechanica), fysiotherapeut en registerpodoloog
Roland Koks (zoolvervaardiging), orthopedisch schoenmaker en registerpodoloog
Harry Klunder (zoovervaardiging), registerpodoloog

Studiebenodigdheden

Op de website van Studystore vindt u een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. Kies op deze site voor het semester dat u gaat volgen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in uw bezit te zijn. 

Groepsgrootte

15 - 20 deelnemers

Toetsing

U doet aan het eind van dit semester tentamen, bij het programma kunt u zien waar het tentamen uit bestaat. Indien u dit tentamen niet haalt, kunt u het herkansen. U vindt alle voorwaarden rondom toetsing en examens in het document Onderwijs- en Examenregeling (OER) op de pagina downloads

Locatie

Dutch HealthTec Academy
St.-Laurensdreef 22
3565 AK Utrecht

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Het plaatsen van een telefonische reservering is mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

Klik op bovenstaande tabbladen of klik op een van de onderstaande links voor:


Biomechanica onderste extremiteiten 

Leerblok 1
Is een verdieping in de biomechanica. Aan de hand van beelden van sporters en het functieonderzoek worden bewegingen in de verschillende gewrichten bestudeerd.

Leerblok 2
Gaat over de gewrichten en bewegingen in de voet.

Leerblok 3
Gaat over klinisch meten van de stand van de voet. De behandelmogelijkheden met een semi-rigide kuipsteunzool komen aan bod.

Leerblok 4
Gaat over de behandeling van veel voorkomende voettypen met kenmerkende pathologie. Aan de hand van casussen wordt een behandelplan opgesteld.

Leerblok 5
Betreft de anatomie en het functieonderzoek van de knie.

Leerblok 6
Betreft de verschillende typen aandoeningen van de knie. Aan de hand van een casus met knieklachten wordt een artsenrapportage geschreven.

Leerblok 7
Is een vervolg op de aandoeningen en het functieonderzoek van de knie. Biomechanisch meten en rekenen wordt behandelt en aan de hand van casuïstiek komen weer een aantal veel voorkomende voettypen met hun behandeling aan bod. 

Leerblok 8
Gaat over de anatomie van de heup en het functieonderzoek van de heup.

Leerblok 9
Gaat over aandoeningen van de heup en het podologische onderzoek van de heup.

Leerblok 10
Diept de relatie tussen heup, knie en voet en enkel uit. Aan de hand van casuïstiek wordt anamnese en diagnostiek in verband met aandoeningen aan de heup geoefend. Daarnaast wordt opnieuw geoefend in het voeren van een adviesgesprek met aandacht voor communicatie en cliëntbejegening.

Leerblok 11
Is een herhalingsleerblok met mogelijkheid voor extra oefening van het functieonderzoek van knie en heup.

Leerblok 12  
Tentamen. Het tentamen bestaat uit: een kennistoets, podologisch rapport, functieonderzoek + meten.

Podotechniek – digitaal modelleren van therapiezolen

Leerblok 1
Geeft een basiskennis van de ontwerpsoftware.

Leerblok 2
Gaat over het digitaal plaatsen van grondpatroon en elementen.

Leerblok 3
Gaat over het digitaal aanpassen van elementen.

Leerblok 4
Gaat over het afwerken en beoordelen van het digitale model van de zool.
 
 


Helaas is semester 5 in het voorjaar 2020 niet doorgegaan.
Daardoor hebben we geen groep die met semester 6 start in het najaar 2020. In het voorjaar 2021 (start februari) zullen we semester 6 weer inplannen. Zodra die lesdata bekend zijn, zullen we die hieronder aangeven.


Voorjaar 2020

dag

datum

tijd

lokaal

opmerkingen

     
 
 
Lesgeld2700,00
   
Betaling van het lesgeld kan ineens of in vier maandelijkse termijnen van € 685,00 (incl. € 10,00 incassokosten per termijn). 
Vermelde bedragen gelden voor 2020 en zijn incl. tentamens en excl. btw. 

Bijkomende kosten

Voor deze opleiding zijn enkele boeken en materialen aanbevolen of verplicht. Bekijk meer informatie en de kosten op de website van Studystore