Semester 3: Diagnostiek, behandeladvies en podotechniek

 
In Semester 2 is uitgebreid de anatomie van de gezonde voet aan bod geweest. Maar wat als er klachten ontstaan aan de voet? Wat betekenen voetklachten voor de persoon in kwestie, waar kan iemand met voetklachten terecht en welke mogelijkheden zijn er om iemand te helpen? Wat is de rol van de podoloog in het zorgproces? Daar gaat dit semester over.

De anamnese en het podologisch onderzoek worden behandeld en geoefend. Verschillende pathologieën en hun behandelmogelijkheden worden besproken. De hulpvraag uit de anamnese staat centraal. Het advies op basis van de podologische diagnose wordt in heldere stappen vertaald naar een behandelplan waarin de werking van elementen in therapiezolen centraal staat. Tijdens de lessen Podotechniek worden praktische vaardigheden om de therapiezool te vervaardigen aangeleerd en geoefend.

Vooropleiding

Podologie semester 2 (Anatomie & Diagnostiek)

Opleidingsduur en studiebelasting

12 leerblokken met e-learning ten behoeve van zelfstudie; 6 practica van 3 uur diagnostiek en behandeladvies; 6 practica van 4 uur podotechniek. De module kan worden afgerond in het tijdsbestek van een half jaar.

Naast het contactonderwijs besteedt u ongeveer per dagdeel contactonderwijs 16 uur aan thuisstudie. Dit is een gemiddelde, dit is mede afhankelijk van uw voorkennis, leerstijl en ervaring. 

Docenten

Rien van der Vleuten (diagnostiek en behandeladvies), orthopedisch schoenmaker en registerpodoloog
Harry Klunder (zoolvervaardiging), registerpodoloog

Studiebenodigdheden

Op de website van Studystore vindt u een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. Kies op deze site voor het semester dat u gaat volgen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in uw bezit te zijn. 

Daarnaast dient u vanaf dit semester te zorgen voor mogelijkheden om zoolvervaardiging te oefenen. Dit kan in een eigen praktijkwerkplaats of bij collega’s, of op een stageplek. Tijdens de opleiding wordt u geïnformeerd over mogelijkheden om zelf een machine voor zoolvervaardiging aan te schaffen of te leasen.

Groepsgrootte

15 tot 20 deelnemers

Toetsing

Tentaminering van dit semester vindt plaats aan de hand van twee portfolio-opdrachten: 

  • casuïstiek behandeladvies
  • zoolvervaardiging 
Indien u een tentamenonderdeel niet haalt, kunt u het herkansen. U vindt alle voorwaarden rondom toetsing en examens in het document Onderwijs- en Examenregeling (OER) op de pagina downloads.

Locatie

Dutch HealthTec Academy
St.-Laurensdreef 22
3565 AK Utrecht

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Het plaatsen van een telefonische reservering is mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

Klik op bovenstaande tabbladen of klik op een van de onderstaande link voor:

Diagnostiek en behandeladvies

Vanaf het eerste leerblok komt u in dit semester in aanraking met veel casuïstiek, zodat de verworven kennis en vaardigheden passen binnen de context van de beroepsuitoefening. 

Leerblok 1
U leert het zorgproces kennen waarbinnen u als therapeut gaat functioneren. U leert de basisprincipes van methodisch handelen en de ICF kennen en er wordt een beeld geschetst van de cliëntenpopulatie in een podologiepraktijk.

Leerblok 2
Gaat over de anamnese, het basisonderzoek van voet- en enkel en rode vlaggen. De studenten leren waar de grenzen liggen van hun domein en het verwijsbeleid wanneer klachten niet binnen het eigen domein passen. Verder wordt dieper ingegaan op de pes cavus en pes planus en de bijbehorende behandelmethodes wanneer deze voettypes voor klachten zorgen.

Leerblok 3
Is een herhaling en uitbreiding van het functieonderzoek. De pathologie en behandelmogelijkheden bij voorvoetpijn worden behandeld en er wordt een start gemaakt met de verslaglegging door de bevindingen uit anamnese en onderzoek op methodische wijze te registreren.

Leerblok 4
Gaat verder in op voorvoetpijnen en het functieonderzoek.

Leerblok 5
Behandelt pathologie en behandeling van MTP I en de hallux.

Leerblok 6
Gaat over teenafwijkingen en fracturen.

Podotechniek

Leerblok 1
Dit leerblok staat in het teken van kennismaking met podotechniek. U leert de basisprincipes van ‘technisch tekenen’ (het intekenen van het podogram).

Leerblok 2
Gaat over de werkplaats en veiligheid, terwijl u al aan de slag gaat met uw eerste zoolvervaardiging.

Leerblok 3
In dit leerblok leert u op een praktische manier de verschillende stappen van het zoolvervaardigingsproces.

Leerblok 4
Gaat over materialen. Tevens wordt een uitleg gegeven over de Beroepsgerichte Praktijkopdrachten (BPO’s).

Leerblok 5

Bevat een herhaling van het zoolvervaardigingsproces en verdere oefening aan de hand van casuïstiek. 

Leerblok 6
Tijdens de contactles van dit leerblok wordt de eindopdracht van Semester 3 Podotechniek uitgevoerd. 

Tentaminering van dit semester vindt plaats aan de hand van tussentijdse beoordeling van twee portfolio-opdrachten: 

  • casuïstiek behandeladvies
  • zoolvervaardiging 


Helaas is semester 2 in het voorjaar 2020 niet doorgegaan.
Daardoor hebben we geen groep die met semester 3 start in het najaar 2020. In het voorjaar 2021 (start februari) zullen we semester 3 weer inplannen. Zodra die lesdata bekend zijn, zullen we die hieronder aangeven.

Voorjaar 2021

dag

datum

tijd

lokaal

opmerkingen

     


 
 
Lesgeld2140,00
   
Betaling kan ineens of in vier maandelijkse termijnen van € 545,00 (incl. € 10,00 incassokosten per termijn). 
Vermelde bedragen gelden voor 2020 en zijn incl. tentamens en excl. btw.
 

Bijkomende kosten

Voor deze opleiding zijn enkele boeken en materialen aanbevolen of verplicht. Bekijk meer informatie en de kosten op de website van Studystore