Overzicht bij- en nascholingen

Ieder opleidingsseizoen organiseren wij bij- en nascholingen die aansluiten op het werkveld van de podologie/podotherapie.

Al onze bij- en nascholingen zijn toegankelijk voor iedereen die een podologieopleiding of een andere voetgerelateerde opleiding volgt of heeft gevolgd. Per scholing staat precies aangegeven wie de doelgroep is. Heeft u twijfels of u aan een scholing kunt deelnemen, zoek dan contact met ons secretariaat.

Onze bij- en nascholingen worden door diverse brancheorganisaties, waaronder KABIZ (LOOP) en KNGF, geaccrediteerd.

Scholing

Datum

Snijzaal practicum24 juni 2019
Siliconen orthesetechnieken18 sept, 9 en 30 okt 2019
Terugkomdag podoposturale therapieniet gepland
Beroepsschoeisel en zooltherapieniet gepland
Training Kinoveaniet gepland
Knie- en heupklachtenniet gepland
Gericht voetonderzoek bij diabetesniet gepland
Podologie en chirurgieniet gepland
Hardlooptechniekniet gepland
Voet en houdingniet gepland
Vroegherkenning reumaniet gepland
Cursus voetentrainingniet gepland
Van klacht tot diagnoseniet gepland
Drukmatanalyseniet gepland