Overzicht bij- en nascholingen

Ieder opleidingsseizoen organiseren wij bij- en nascholingen die aansluiten op het werkveld van de podologie/podotherapie.

Al onze bij- en nascholingen zijn toegankelijk voor iedereen die een podologieopleiding of een andere voetgerelateerde opleiding volgt of heeft gevolgd. Per scholing staat precies aangegeven wie de doelgroep is. Heeft u twijfels of u aan een scholing kunt deelnemen, zoek dan contact met ons secretariaat.

Onze bij- en nascholingen worden door diverse brancheorganisaties, waaronder KABIZ (LOOP) en KNGF, geaccrediteerd.

Scholing

Datum

Beroepsschoeisel en zooltherapieniet gepland
Training Kinoveaniet gepland
Knie- en heupklachtenniet gepland
Gericht voetonderzoek bij diabetesniet gepland
Podologie en chirurgieniet gepland
Siliconen orthesetechniekenniet gepland
Terugkomdag podoposturale therapieniet gepland
Hardlooptechniekniet gepland
Voet en houdingniet gepland
Snijzaal practicumniet gepland
Vroegherkenning reumaniet gepland
Cursus voetentrainingniet gepland
Van klacht tot diagnoseniet gepland
Drukmatanalyseniet gepland