Over versneld traject podologie

Speciaal voor fysiotherapeuten is de deeltijdopleiding tot registerpodoloog teruggebracht van 4 jaar naar 1 jaar deeltijdonderwijs met e-learning en een beperkt aantal dagdelen contactonderwijs. In deze versnelde deeltijdopleiding is rekening gehouden met een standaard EVC (Erkenning van Verworven Competenties) bij het beroepsprofiel Algemeen fysiotherapeut. Met name op de onderdelen anatomie, fysiologie, pathologie, protocollering en functieonderzoek kon veel vrijstelling worden gegeven.

Erkenning

Studenten die na twee modules deze eenjarige deeltijdopleiding tot registerpodoloog succesvol afronden, ontvangen van Stichting Hoger Onderwijs Nederland het officiële diploma en worden opgenomen in het register van de SHO. De opleiding heeft daarmee de erkenning een opleiding op hbo-niveau te zijn.

Deze registers zijn door iedereen te raadplegen, dus ook door verwijzers en zorgverzekeraars.

2 modules in 1 jaar

Het traject is verdeeld in twee overzichtelijke modules met in elke module een serie practicumdagen waar u zich de benodigde beroepsvaardigheden eigen maakt. In uw eigen tijd en waar u wilt, volgt u via e-learning het zelfstudietraject waarbij u de beschikking krijgt over het materiaal van de volledige reguliere vierjarige opleiding tot registerpodoloog. U kunt zelf bepalen wat voor u van belang is en naar behoefte uw eventueel weggezakte kennis van vrijgestelde onderwerpen opfrissen.

Klik in het menu op module 1 of 2 voor meer informatie. 

Fysiotherapeuten in verkorte opleiding podologie

Docenten

De docenten die lesgeven in het versnelde traject zijn geselecteerd op o.a. hun achtergrond als fysiotherapeut. Hierdoor zijn zij goed in staat om hun lessen aan te laten sluiten bij het kennisniveau en de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut. Ze zijn gedreven professionals die naast hun eigen praktijk een bijdrage leveren aan onderzoek en kennisvermeerdering in de podologie. Het docententeam heeft regelmatig overleg en besteedt veel tijd aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten zodat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd is. Ook dit versnelde traject wordt intensief geëvalueerd en afgestemd op de actuele behoefte. 

Maakt u nader kennis met onze docenten.

Ervaringen studenten (fysiotherapeuten)

Het enthousiasme en de tevredenheid onder de studenten is groot. Hun gemeenschappelijke interesse ligt in de voet en het houding- en bewegingsapparaat en natuurlijk een passie om mensen te helpen. Sommigen hebben al een achtergrond als pedicure, of zijn al werkzaam bij een podoloog, maar er zijn ook studenten die zonder enige voorkennis aan deze opleiding starten. Ook dat is mogelijk. Leest u wat studenten FrankLeo, Erik,  Harrie en Anne vertellen over hun ervaringen met deze versnelde opleiding voor fysiotherapeuten

Stage

In de reguliere opleiding tot registerpodoloog neemt stage een belangrijke plek in. Voor dit versnelde traject is bepaald dat studenten in de tweede module van de opleiding 2 dagdelen stage lopen. Meer informatie over deze stage ontvangt u tijdens de opleiding.

Uitgebreide informatie over stage binnen de opleidingen podologie vindt u in het document: stage in de reguliere opleiding tot registerpodoloog op de pagina downloads

Vooruitzichten

Zorgverzekeraars erkennen de kwaliteit van de door registerpodologen geleverde voetzorg. De vergoedingen door zorgverzekeraars zijn goed, de behandeling door een registerpodoloog wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Een actuele lijst met vergoedingen is op te vragen bij het secretariaat van Stichting LOOP of op de pagina over vergoedingen op de website van Stichting LOOP. Op dit moment is er een tekort aan registerpodologen.

Na het succesvol afronden van de opleiding tot registerpodoloog kunt u zich laten inschrijven in het landelijk kwaliteitsregister voor de podologie van Stichting LOOP, de beroepsorganisatie voor zorgverleners binnen de paramedische voet- en houdingszorg, en in het kwaliteitsregister van KABIZ (Kwaliteitsregister en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg).