Over post-hbo sportpodologie

Deze opleiding is bedoeld als post-hbo sportspecialisatie voor registerpodologen, podoposturaal therapeuten en podotherapeuten. Deze opleiding is ook waardevol voor fysiotherapeuten die sporters begeleiden. In deze opleiding wordt uitgegaan van een keten- en multidisciplinaire aanpak. Het analyseren van sportbewegingen met videobeelden staat centraal.
 

 

1 module in een jaar deeltijd

De opleiding duurt een jaar en naast 16 dagdelen op de opleidingslocatie besteedt u tijdens dit jaar nog een aantal uren per week aan zelfstudie en praktijkoefening. Uw studiebelasting is dus minimaal een aantal uren per week en verder afhankelijk van uw mogelijkheden om casuïstiekopdrachten in uw werk te implementeren en afhankelijk van uw eigen doelstellingen tijdens de opleiding.
 
De opleiding is intensief, zeer praktisch en tegelijk analytisch. Voor elke les neemt u thuis de literatuur en de e-learning door en deze kennis past u meteen toe in casussen in de opleidingsbijeenkomst en bij uw cliënt. Kijk voor meer informatie op de pagina van deze scholing.

Vooruitzichten

Met de kennis en vaardigheden uit deze opleiding levert u toegevoegde waarde in een (sport)podologie-, fysiotherapie-, bewegingsanalyse- of sportmedische adviespraktijk, al dan niet als zelfstandige.

NB: als fysiotherapeut kunt u deelnemen aan deze scholing; wilt u echter het volledige profiel van de post-hbo sportpodoloog beheersen en u als registerpodoloog profileren, dan verwijzen wij u graag ook naar de versnelde deeltijdopleiding Podologie, speciaal voor fysiotherapeuten.
 
Na deze opleiding werkt u met geavanceerde dynamische analysetechnieken, u onderscheidt zich daarmee van het werkterrein van de fysiotherapeut, sportarts en registerpodoloog, podotherapeut en podoposturaal therapeut, die doorgaans niet dynamisch meten.
 
U behandelt:
 • volwassen sporters met sport- en bewegingsgerelateerde klachten aan voet, onderbeen, knie, bekken, heup en wervelkolom die mogelijk hun oorsprong hebben in voeten
 • sportende kinderen met voetgerelateerde klachten
U bent expert op het gebied van:
 • de biomechanica van voet, enkel en onderbeen in relatie tot de specifieke kenmerken van de sportbeweging, de sportschoen en de ondergrond
 • de gerelateerde biomechanica hogerop in de keten die samenhangt met de beweging van de voet
 • verminderen, voorkomen, behandelen van sportblessures vanuit een benadering van de bewegingsketen
Na afloop van deze scholing:
 • denkt u vanuit de voet en neemt daarbij de gehele bewegingsketen mee
 • gaat u uit van de sportspecifieke beweging en heeft zodoende kennis van functionele anatomie (welke spier/gewricht doet wat in welke fase van de beweging?)
 • bent u een pragmatische analyticus of andersom: een analytische doener
 • kunt u zich inleven in de belevingswereld van de sporter, heeft dus affiniteit met sportbeoefening en houdt rekening met factoren van belastbaarheid
 • denkt en handelt u in het belang van de sporter

Behandeling post-hbo sportpodoloog

De post-hbo sportpodoloog voert preventieve screening uit, doet statisch en dynamisch onderzoek, stelt een sportpodologische diagnose en bepaalt een behandeldoel. Hij stelt in relatie tot de klacht, het doel en de belastbaarheid van de sporter, samen met de sporter een behandelplan op.
Het behandelplan kan bestaan uit:
 • een schoenadvies
 • advies over het verbeteren van biomechanica door techniek training en/of oefentherapie
 • advies over hervatten van de training rekening houdend met de mate van belasting en belastbaarheid
 • advies over voetmanipulaties
 • het aanbrengen van tape
 • aanmeten van sportzolen
Hij levert nazorg in de vorm van een controle waarbij het effect van het behandelplan wordt besproken en behandeling eventueel wordt bijgesteld.
 
De post-hbo sportpodoloog werkt samen met:
 • huisartsen
 • (sport)fysiotherapeuten
 • manueel therapeuten/osteopaten/chiropractors
 • sportschoenverkopers
 • sportartsen
 • sportmasseurs
 • (sport)chirurgen en –orthopeden
 • (herstel)trainers
 • sportpsychologen
 • sportdiëtisten
Hij krijgt sporters door bovengenoemde disciplines doorverwezen en verwijst sporters naar genoemde beroepsgroepen door. In beide gevallen is er overleg over diagnose, behandeldoel en –plan en indien nodig een gezamenlijke aanpak.