Over Podologie

U zoekt een opleiding waarmee u een nieuwe stap zet in uw carrière:

 • U werkt graag met mensen.
 • U heeft interesse voor de werking van het menselijk lichaam, in het bijzonder de voet, houding en beweging.
 • U voelt zich aangetrokken tot een beroep in de paramedische zorg.
 • U volgt liever een opleiding in deeltijd zodat u leren kunt combineren met uw werk en thuissituatie.
 • U vindt het geen probleem om een hoeveelheid kennis tot u te nemen.
 • U werkt graag met uw handen en u heeft enig technisch inzicht.
 • U bent bereid te investeren in een toekomst met perspectief.
 • U vindt het belangrijk dat u werkt in een goed georganiseerde branche.

Herkent u zich in bovenstaande punten? Dan zijn de opleidingen podologie vast iets voor u: praktische en tegelijk kennisrijke opleidingen met een zeer goed perspectief binnen een groeiende branche. 

Bent u opgeleid tot fysiotherapeut of oefentherapeut, dan kunt u ook het versnelde traject van twee jaar volgen. Bent u orthopedisch schoenmaker, dan krijgt u vrijstelling van semester 1 en kunt u direct in semester 2 starten. 

Docent en studenten opleiding podologie

Modulaire opbouw

De complete vierjarige deeltijdopleiding tot registerpodoloog is opgebouwd uit modules, een module per semester (half jaar). De modules variëren van eenvoudig en praktisch tot zeer specifiek en kennisintensief. Ze volgen elkaar in logische volgorde op.

De niveaus zijn als volgt:

 • Podologie semester 1: MBO, na succesvol afronden bent u voetkundig adviseur.
 • Podologie semester 2 t/m 5: MBO, na succesvol afronden kunt u als assistent-podoloog aan de slag en heeft u de vereiste vooropleiding om deel te nemen aan de opleiding Podologie B (semester 6 t/m 8).
 • Podologie semester 6 t/m 8: HBO, na succesvol afronden en inschrijving bij Stichting LOOP en in het kwaliteitsregister van KABIZ bent u registerpodoloog.

Flexibele opleiding

U kunt zelf kiezen hoe lang u over de opleiding doet. Als u alle semesters achter elkaar volgt en afrondt, duurt de opleiding 4 jaar. U kunt tussentijds ook besluiten even uit te stappen en in een volgend seizoen de opleiding te vervolgen. De opleiding bestaat uit online onderwijs via e-learning en contactonderwijs (blended learning). Tijdens de contacturen (practica op de leslocatie) komen met name de vaardigheden aan bod onder begeleiding van een docent. Tijdens zelfstudie verwerft u de benodigde kennis en oefent u uw vaardigheden, en tijdens uw stages toetst u deze aan de praktijk. 

Docenten

De docenten zijn gedreven, enthousiaste professionals die naast een eigen succesvolle praktijk een bijdrage leveren aan onderzoek en kennisvermeerdering in de podologie. De docenten voeren veelvuldig overleg en besteden veel tijd aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten, zodat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd is. Het docententeam maakt deel uit van de Onderwijsraad voor de Podologie.

Ervaringen studenten

Het enthousiasme en de tevredenheid onder de studenten is groot. Hun leeftijd en motivatie is divers, wel hebben ze allemaal interesse voor de voet en het bewegingsapparaat en een passie om mensen te helpen. Sommigen hebben al een achtergrond als pedicure, orthopedisch schoenmaker of fysiotherapeut, of zijn al werkzaam in een praktijk voor podologie, maar er zijn ook studenten die zonder enige voorkennis aan deze opleiding starten. Ook dat is mogelijk. Leest u meer over hun ervaringen

Stages

Stage is een vast onderdeel van de opleiding, de stages vinden plaats in de semesters 1, 2, 5 en 8. De stages in semester 1 en 2 bestaan uit een korte kennismaking en observatie. In semester 5 en 8 vinden uitgebreidere stages plaats, gericht op oefening en beoordeling van beroepsvaardigheden. De studiebelasting blijft echter reëel zodat u uw studie kunt blijven combineren met uw andere werkzaamheden. Naast deze stages is het vanzelfsprekend een voordeel als u tijdens uw studie vrijwillig meer stage loopt of al werkzaam bent in een praktijk voor podologie/podotherapie. 

Uitgebreide informatie over stage binnen de opleidingen podologie vindt u in het document: stage in de reguliere opleiding tot registerpodoloog op de pagina downloads

Vooruitzichten

Een registerpodoloog behandelt patiënten met voetklachten en klachten hoger in het lichaam die veroorzaakt worden door een afwijking in de voet. De registerpodoloog is een paramedicus en levert zowel preventieve als curatieve voetzorg (= podotherapie).

Een registerpodoloog werkt veelal als zelfstandig ondernemer, en kan zelfstandig of in loondienst ook aangesloten zijn bij gezondheidscentra, ziekenhuizen, grotere fysiotherapiepraktijken of orthopedische klinieken.

Een werkdag van een registerpodoloog is zeer afwisselend. De patiënten zijn heel divers; ouderen, kinderen, mensen met diabetes of reuma, mensen met voetafwijkingen. De registerpodoloog voert vraaggesprekken en luistert om de zorgvraag van zijn patiënten te achterhalen. Vervolgens onderzoekt hij de stand van de voeten en de stand van het lichaam, de beweeglijkheid van de gewrichten, kijkt hoe iemand loopt, maakt een ganganalyse en een blauwdruk of scan van de voet. Aan de hand van de bevindingen bepaalt hij de beste behandeling en/of doorverwijzing in overleg met de patiënt.

Een behandeling kan bestaan uit: schoenadvies, aanpassingen van de schoenen, op maat gemaakte zolen, een beschermende of corrigerende orthese, vilttherapie, of advies over hulpmiddelen. Hij kan er voor kiezen om de zolen helemaal zelf te maken, ook is het mogelijk om het vervaardigen van de zolen uit te besteden aan een podolab. In het laatste geval maakt hij zelf de zolen nog passend voor de schoenen van de paitënt. (De lessen zoolvervaardiging die u volgt, stellen u in staat om deze aanpassingen te doen.) 

Als u de volledige opleiding tot registerpodoloog succesvol heeft afgerond, kunt u zich inschrijven bij Stichting LOOP, de beroepsorganisatie voor zorgverleners die werkzaam zijn in de paramedische voet- en houdingszorg en via deze wordt u ingeschreven in het kwaliteitsregister van KABIZ. Deze registratie kan alleen plaatsvinden en behouden blijven wanneer de registerpodoloog de opleiding succesvol heeft afgerond en in de praktijkvoering aan strenge kwaliteitseisen voldoet. De registerpodoloog is hierdoor bevoegd om de behandelingen bij zorgverzekeraars te declareren.

De registerpodoloog kent naast de anatomie en pathologie van voet en enkel ook de relatie tussen de voet en houding. Om zelfstandig volledige, verantwoorde voetzorg te leveren is het daarom raadzaam de volledige deeltijdopleiding podologie te volgen.

Bekijk hieronder een film over de registerpodoloog:

Meer weten over uw toekomst als registerpodoloog? Kijk op de nationale beroepengids.