Onderwijsvisie

Leren is effectief bij een goede mix van de drie componenten: kennis, houding en vaardigheden:

  • De benodigde kennis verwerft u in een overzichtelijke online leeromgeving, aangevuld met belangrijke literatuur.

  • Vaardigheden leert u tijdens de practica onder begeleiding van deskundige en ervaren docenten. Deze oefent u verder zelfstandig in praktijksituaties met opdrachten uit de online leeromgeving.

  • Het menselijke aspect, de zorg voor mensen, vraagt om een professionele beroepshouding. De kern daarvan is de wil om de beste zorg te leveren, aansluitend bij de hulpvraag van de patiënt. In dat kader besteedt de opleiding aandacht aan communicatie en cliëntbejegening.

De kracht van onze deeltijdopleidingen is de mix van zelfstudie, contactonderwijs en motivatie: blended learning. Kostbare studie-uren moeten doelmatig worden ingezet. Dit betekent dat onze docenten en onderwijskundigen kritisch zijn op de inhoud van het onderwijsaanbod.

Het kennisaanbod en de opdrachten bestaan slechts uit wat relevant en actueel is. Zo ontwikkelen onze studenten zich relatief snel tot professionals die zich kunnen meten met de beste paramedici op het gebied van voetzorg.

Voor onderwijsprofessionals: lees de inaugurele lezing van Jeroen van Merriënboer over het 4C-ID model, een natuurlijke onderwijsvisie die ten grondslag ligt aan ons onderwijs aan de Academie voor Podologie.