Docentendag - HBO-oriëntatie en de kracht van het portfolio

Terug naar overzicht

Practice what you preach... Dat kregen onze docenten op de docentendag van maandag 16 januari als boodschap mee. De academie heeft de ambitie de deeltijdopleiding podologie verder te ontwikkelen naar een hbo bachelor opleiding. Laurens Hoekstra van Qred training moedigde het docententeam aan een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken en Ruud Duvekot maakte ons enthousiast voor de kracht van het portfolio.

Onderweg naar verdere professionalisering en erkenning van de Academie voor Podologie en haar opleidingen past op dit moment een oriëntatie op het door de overheid (NVAO) geaccrediteerde hoger onderwijs. Deze oriëntatie heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden en heeft ons destemeer overtuigd van de waarde van ons huidige opleidingsaanbod. Het lijkt haalbaar en relevant om vervolgstappen te zetten in de richting van een door de NVAO geaccrediteerde hbo bachelor opleiding. Dit geeft natuurlijk richting aan de vervolgstappen die wij als school zetten en zo bepaalde dit ook de invulling van onze docentendag aan de start van 2017. 

Docent in het hoger onderwijs

Als de organisatie waarbij je betrokken bent ontwikkelt, welke rol kun jij daarin spelen en welke plek ambieer je daarin? Wil je een docentbevoegdheid voor het hbo? Ambieer je een mastergraad? In een hbo-opleiding gaan studenten aan de slag met hun portfolio. De docent heeft hierin een coachende en begeleidende rol. Maar hoe is het met het eigen portfolio van de docent? Het is vaak motiverend en ook heel leuk om bewust met je eigen ontwikkeling bezig te zijn, zodat je ontdekt waar jouw kracht ligt. 

De kracht van het portfolio

Onder leiding van Ruud Duvekot van het Centre for Lifelong Learning Services (CL3S) gingen docenten, directie en personeel aan de slag met hun eigen portfolio. Een van de vragen hierin was: "Op welke prestatie ben je trots?" Dan ben je geneigd vooral naar werkprestaties te kijken. Niet onterecht want al deze mensen hebben hun sporen verdiend in de podologiewereld. Niettemin blijkt het best lastig om precies te benoemen wat je bereikt hebt en welke kwaliteiten hierin aan bod zijn geweest, welke competenties je onbewust hebt ontwikkeld en ingezet, vaak ook buiten de context van je dagelijkse werk. Dit soort 'bescheidenheid' is typisch Hollands, volgens Ruud. Maar door ook informeel en non-formeel leren te benoemen en te waarderen, kom je tot een completer beeld van jezelf. Daarin ligt jouw kapitaal en het potentieel voor jouw toekomstige loopbaan. 

De presentatie van Yvonne Bontekoning over de inrichting van de nieuwe post-hbo scholing Sportpodologie sloot mooi aan bij de onderwerpen van deze dag. Zij legde uit dat zij inderdaad meer dan ooit van plan is de studenten te begeleiden en coachen bij hun eigen leerdoelen en ambities en spoort daarom haar studenten aan hun eigen leerdoelen te formuleren zowel aan de start als aan het eind van de opleiding en dat doet zij voor zichzelf ook als docent. 

Curriculum op basis van leeruitkomsten

Ruud Duvekot helpt de academie om het curriculum opnieuw te definiëren op basis van leeruitkomsten. Wil je de voortgang van een student beoordelen op basis van leeruitkomsten (in tegenstelling tot beoordelen op basis van gevolgd onderwijs of studiebelastingsuren) dan heeft het persoonlijke portfolio van de student een centrale plek in de begeleiding van het onderwijs. En daarmee wordt het leren gepersonaliseerd. Doel is om onderwijs te verzorgen waarbij de leeruitkomsten helder en concreet geformuleerd zijn en de lerende alleen nog doet wat hij/zij nog nodig heeft om het geheel aan leeruitkomsten van een beroepscompetentieprofiel te behalen.  

Mooie blik op de toekomst. Stappen die passen bij onze ambitie om de kwaliteit van ons onderwijs verder te vergroten en meer maatwerk te bieden in ons blended learning concept aan volwassen deeltijdstudenten!

Wat dit in detail gaat betekenen voor ons als school, voor het docententeam, voor onze huidige en toekomstige studenten dat weten wij nog niet. Maar dat het de podologie in Nederland vooruit gaat helpen, staat wel vast en dat is onze grote motivatie in dit project. Wij gaan onze omgeving op de hoogte houden van de vervolgstappen en de antwoorden op vragen die wij onderweg zullen tegenkomen.