AvP lid van NRTO

Terug naar overzicht
Sinds 1 januari 2017 is de Academie voor Podologie lid van de NRTO, de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Het lidmaatschap is een belangrijke stap in het kwaliteitsbeleid van de academie.
 
Voor de AvP is het lidmaatschap een mooie start van haar opleidingsjaar 2017. Het lidmaatschap past in het kwaliteitsbeleid van de academie. Hiermee sluit de academie aan bij de algemene voorwaarden van de NRTO, zij conformeert zich aan de gedragscode van de NRTO, en zij is hiermee aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. De Academie voor Podologie is te vinden op de ledenpagina van de NRTO.
 
In de NRTO hebben wij een geestverwant gevonden die onze belangen kent en deze zal vertegenwoordigen in het opleidingenveld. Deze brancheorganisatie kent bijvoorbeeld het ‘gevecht’ in opleidingenland om erkenning van leeruitkomsten die natuurlijk voor het beroepenveld veel meer waard zijn dan een erkenning op basis van procesindicatoren (zoals bijvoorbeeld aantallen studiebelastingsuren). Wij voelen ons hierdoor gesteund en gemotiveerd in ons streven naar efficiënte en doelgerichte opleidingen die recht doen aan eerder verworven competenties en aan de flexibele leerbehoefte van volwassenen in deeltijdonderwijs of 'blended learning'. 
 
In verband met het lidmaatschap zullen de komende weken en maanden nog enkele nuttige wijzigingen in ons beleid en voorwaarden worden doorgevoerd en daarbij is het streven in het eerste halfjaar van 2017 tevens het NRTO-keurmerk te verwerven. Wij houden u op de hoogte.

Meer informatie over de NRTO, het lidmaatschap, het keurmerk en de geschillencommissie vindt u op de website van de NRTO
 
David Nooitgedagt
directeur Academie voor Podologie