Versnelde deeltijdopleiding podologie voor fysiotherapeuten geëvalueerd

Terug naar overzicht

 
De versnelde deeltijdopleiding tot registerpodoloog voor fysiotherapeuten is geëvalueerd en op een aantal punten verbeterd. Het leerplan dat zich richt op de voet en voetbehandeling is nu nog beter afgestemd op de scholingsbehoefte van deze zorgprofessionals op het domein van houding en beweging. Daarmee is dit versnelde traject nog aantrekkelijker geworden. 

Erkenning competenties fysiotherapeut

Fysiotherapeuten hebben brede kennis van het houding- en bewegingsapparaat, zijn al op hbo-niveau geschoold in het zorgdomein, kennen het zorgveld, kunnen klinisch redeneren en methodisch handelen in het zorgproces, weten de weg in wetenschappelijke literatuur, kennen het belang van goede communicatie en cliëntbejegening, enz. Daarom genieten zij een brede erkenning voor hun verworven competenties wanneer zij binnen hun domein van houding en beweging zich gaan specialiseren op het domein van de voet. Hetzelfde geldt voor oefentherapeuten (Mensendieck/Cesar).

Geëvalueerd

Fysiotherapeuten konden al registerpodoloog worden in twee jaar deeltijd in plaats in van vier jaar. De behoefte aan dit scholingstraject voor fysiotherapeuten, gericht op de voet, is de afgelopen jaren gebleken door deelname van groepen fysiotherapeuten. Nu deze scholing een aantal seizoenen heeft gedraaid weten we uit evaluaties van studenten en docenten waar nog verbetering mogelijk is. Met alle betrokken docenten is daarom het leerplan van dit traject nog een keer onder de loep genomen en met hen is opnieuw gesproken over de aanpak en organisatie van de lessen op de opleidingslocatie.

De belangrijkste punten waarop deze scholing met ingang van het komende seizoen is verbeterd: 
  • Fysiotherapeuten zijn doorgaans heel goed in staat theoretische kennis zelfstandig tot zich te nemen. De verantwoordelijkheid om de benodigde kennis tot zich te nemen kunnen we daarom in dit traject in grote mate aan de student zelf overlaten. Met de kanttekening dat een fysiotherapeut die zichzelf overschat zich ook kan vergissen in de hoeveelheid kennis die in deze opleiding via e-learning verworven moet worden, en daarom is het wel belangrijk studenten te wijzen op deze verantwoordelijkheid, zodat ze tijdens tentamens niet voor verrassingen komen.
  • De oefening van praktijkvaardigheden op het gebied van onderzoek, diagnostiek en therapie kon beter gespreid in de opleiding aan bod komen, zodat de student voldoende tijd heeft om zich de nieuwe vaardigheden eigen te maken in de tussenliggende tijd. 
  • De studiebelasting kon beter gespreid worden over het hele traject van vier modules. 
  • Tijdens de lessen op de opleidingslocatie konden kennis en vaardigheden meer integraal worden aangeboden door meer gebruik van casuïstiek. 
We zijn ervan overtuigd dat de wijzigingen (die al voor komend seizoen zijn doorgevoerd) zullen bijdragen aan een nog groter enthousiasme en betrokkenheid van de studenten. Studenten in dit traject waren al enthousiast (zie hun reacties), maar het streven is dat 100% van de inspanning van de student uitsluitend wordt ervaren als relevant. En wij geloven in de wetmatigheid dat relevantie motiveert. 

Meer informatie over het versnelde traject podologie voor fysiotherapeuten: