Veranderingen binnen LOOP

Terug naar overzicht

 
Stichting LOOP, de beroepsorganisatie voor voet- en houdingszorg, heeft deze week haar therapeuten geïnformeerd over de veranderingen die per 1 januari 2017 zullen gaan plaatsvinden. Veranderingen in de benamingen van de profielen en de inrichting daarvan binnen LOOP. LOOP speelt hiermee in op een veranderende zorgmarkt waarin patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars behoefte hebben aan duidelijkheid: wie doet wat, waar werken ze samen en welke plek neemt de zorgverlener in?

Als Academie voor Podologie zien wij kansen in deze veranderingen. Deze vergroten de mogelijkheden van de beroepsprofielen waartoe wij onze studenten opleiden.

Welke veranderingen heeft LOOP aangekondigd?

Binnen LOOP ontstaan er twee pijlers. De ene pijler is: Voorzorg en de andere pijler:
Paramedische zorg. Links de beroepsgroepen die diensten en zorg leveren in de ‘nulde’ lijn en rechts de beroepsgroepen die vooral paramedische zorg bieden in de eerste lijn. Beide pijlers zijn voor de voetzorg belangrijk met elk hun eigen markt. Zij kunnen over en weer samenwerken. Onze opleidingen bieden kansen aan mensen die interesse en mogelijkheden hebben om in een van deze twee pijlers te gaan werken. Zie bovenstaande afbeelding. 

Namen van profielen veranderen

De namen van sommige profielen gaan veranderen. In onderstaand overzicht ziet u de veranderingen in de benamingen van de profielen per 1 januari 2017. Wij hebben de informatie op onze website al aangepast aan deze veranderingen omdat wij aan studenten die starten in september nu al de juiste informatie willen verstrekken.

Onderstaande afbeelding geeft weer hoe de profielen met hun nieuwe benamingen onder het nieuwe LOOP gaan vallen:

Zoals u kunt zien komen er twee registers voor de Voetkundig Adviseur en de Voetkundig Sportadviseur. Twee nieuwe registers waarmee LOOP aangeeft wat de waarde van deze beroepen is binnen de voet- en houdingszorg. Daarnaast worden de profielen van de registerpodoloog en de podoposturaal therapeut duidelijker gepositioneerd, waardoor deze sterker in de markt komen te staan.

Extern Kwaliteitsregister: KABIZ

De zorgmarkt vraagt dat kwaliteit door een onafhankelijk kwaliteitsinstituut getoetst wordt. Stichting LOOP brengt de profielen van de registerpodoloog en podoposturaal therapeut onder bij de kwaliteitsregisters van KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). In de betreffende registers maakt KABIZ de deskundigheid en kwalificaties van deze beroepsoefenaars zichtbaar. Meer informatie: www.kabiz.nl  

Daarnaast wordt de komende tijd onderzocht of het mogelijk is de registerpodoloog en podoposturaal therapeut onder te brengen in één profiel.

Aanvullend op deze profielen zijn de volgende aantekeningen in het register van KABIZ mogelijk:
Dit nieuwsbericht is ook te vinden op de website van LOOP