Registerpodoloog versneld module 4


Deze laatste module van de versnelde opleiding tot registerpodoloog gaat zeer diep in op de anatomie en pathologie met betrekking tot de voet en enkel en de behandeling daarvan. Klinische metingen, veel casuïstiek en zoolvervaardiging maken deel uit van deze module. In de casuïstiek worden alle behandelmogelijkheden van de podoloog betrokken. 

Vooropleiding

Module 3 van het versnelde traject tot Registerpodoloog

Opleidingsduur en studiebelasting

15 dagdelen (incl. tentamen). De module kan worden afgerond in het tijdsbestek van een half jaar. De e-learning van module 4 correspondeert met semester 8 uit het reguliere traject. 

Naast het contactonderwijs besteedt u ongeveer per dagdeel contactonderwijs 16 uur aan thuisstudie. Dit is een gemiddelde, dit is mede afhankelijk van uw voorkennis, leerstijl en ervaring. 

Studiebenodigdheden

Op de website van Studystore vindt u een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. Kies op deze site voor semester 8, dit semester komt deze module aan bod. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in uw bezit te zijn. 

Groepsgrootte

12 - 20 deelnemers

Toetsing

Bij voldoende aanwezigheid (minimaal 80%) en een voldoende resultaat voor uw tentamenonderdelen, mag u examen Podologie B doen. Bij een voldoende resultaat ontvangt u het diploma Podologie B en kunt u zich als registerpodoloog bij Stichting LOOP aansluiten en u laten registreren in het kwaliteitsregister van KABIZ. 

Indien u dit examen niet haalt, kunt u het herkansen. U vindt alle voorwaarden rondom toetsing en examens in het document Beoordeling en Voortgangsnormen op de pagina downloads
Meer informatie over het tentamen en examen vindt u bij het tabblad programma. 

Locatie

Dutch HealthTec Academy
St.-Laurensdreef 22
3565 AK Utrecht

Inschrijven

U kunt zich inschrijven met behulp van het inschrijfformulier. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Het plaatsen van een telefonische reservering is mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

Klik op bovenstaande tabbladen of op de onderstaande links voor meer informatie over:

 
Naast de volledige e-learning van semester 8 van het reguliere opleidingstraject tot registerpodoloog volgt u tijdens deze eerste module van het versnelde traject 15 contactlessen (practica) op de opleidingslocatie, onder deskundige begeleiding van docenten.

De lessen worden met name benut om vaardigheden te leren die u thuis of in uw praktijk kunt oefenen en toepassen. Daarnaast kunt u tijdens deze lessen uw vragen stellen over de lesstof in de e-learning. 

In deze module ligt tijdens de lessen de nadruk op: 

 • anatomie, pathologie en klinisch redeneren:
  • anterieure enkel
  • posterieure enkel
  • laterale enkel
  • mediale enkel
  • dorsale voet
  • plantaire voet
  • voorvoet
 • casuïstiek en zoolvervaardiging
 • casuïstiek risicovoet en tape-, vilt- en orthesetechnieken
Tijdens de laatste les legt u de tentamenonderdelen af voor deze module. (In dit versnelde traject bent u vrijgesteld van het literatuuronderzoek, de scriptie en de mondelinge verdediging daarvan.) 
Het tentamen bestaat uit: het verzorgen van een stageverslag en inleveren van een stagebeoordelingsformulier en een kennistoets. 

Naast de e-learning en de lessen volgt u een stage van ten minste 12 dagdelen.
 
Na deze module legt u het examen Podologie B af. In dit examen krijgt u een modelpatiënt waar u functieonderzoek bij doet, een behandelplan voor opstelt en een zool/zolen voor vervaardigt. 

Deze scholing wordt opnieuw aangeboden in voorjaar 2020. 

dag

datum

tijd

lokaal

opmerkingen

     

 
 
Lesgeld1785,00
Lesmap45,00
Zoolmateriaal150,00
Licentie (1 jaar) Podokompas20,00
Totale scholingsgelden2000,00
   
Tentamengeld praktijkverslag*45,00
Tentamengeld stagebeoordeling*25,00
Tentamengeld theorietoets*60,00
Examen patiëntonderzoek*190,00
Examen zoolvervaardiging*160,00

*De tentamen- en examengelden worden later in het lesseizoen, na inschrijving voor betreffende onderdelen, in rekening gebracht.

Betaling kan ineens of in vier maandelijkse termijnen van € 510,00 (incl. € 10,00 incassokosten per termijn).
Vermelde bedragen gelden voor 2019 en zijn excl. btw.

Bijkomende kosten

Voor deze module moet u in het bezit zijn van de verplichte materialen en boeken voor het semester 8 uit het reguliere vierjarige traject. Zie ook de informatie bij Algemeen/Studiebenodigheden en op de site van Studystore