Registerpodoloog versneld module 2


Vanaf deze module is de opleiding geaccrediteerd door Stichting Hoger Onderwijs en dus een opleiding op hbo-niveau.
 
U gaat in op de biomechanica van de onderste extremiteiten tijdens het gaan en staan. Het denken vanuit de gehele bewegingsketen staat centraal. Naast de voet worden de anatomie en pathologie in verband met de knie, heup, rug en nek behandeld. Aan de hand van casuïstiek wordt hierbij telkens de vertaalslag gemaakt naar de podologische behandeling van de pathologische knie, heup, rug of nek. U leert voetentraining toepassen als (onderdeel van) de podologische behandeling.

Een kindervoet kan niet op dezelfde manier behandeld worden als een volwassen voet, zowel de anatomie als de functie verschilt van de volwassen voet. Tijdens deze module bestudeert u de ontwikkeling van de kindervoet en leert u de podologische behandelmogelijkheden bij kinderen.

Deze laatste module van de versnelde opleiding tot registerpodoloog gaat zeer diep in op de anatomie en pathologie met betrekking tot de voet en enkel en de behandeling daarvan. Klinische metingen, veel casuïstiek en (digitale) zoolvervaardiging maken deel uit van deze module. In de casuïstiek worden alle behandelmogelijkheden van de podoloog betrokken.

Vooropleiding

Module 1 van het versnelde traject tot registerpodoloog

Opleidingsduur en studiebelasting

22 dagdelen (incl. tentamen). De module kan worden afgerond in het tijdsbestek van een half jaar. De e-learning van module 2 correspondeert met de semesters 6 t/m 8 uit het reguliere traject.

Naast het contactonderwijs besteedt u ongeveer per dagdeel contactonderwijs 16 uur aan thuisstudie. Dit is een gemiddelde, dit is mede afhankelijk van uw voorkennis, leerstijl en ervaring. 

Studiebenodigdheden

Op de website van Studystore vindt u een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. Kies op deze site voor de semesters 6 t/m 8, de lesstof uit deze semesters komt in deze module aan bod. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in uw bezit te zijn. 

Groepsgrootte

12 - 20 deelnemers

Toetsing 

U legt aan het eind van deze module een tentamen af, bij het programma kunt u zien waar het tentamen uit bestaat. U vindt alle voorwaarden rondom toetsing en examens in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) op de pagina downloads

Locatie

Dutch HealthTec Academy
St.-Laurensdreef 22
3565 AK Utrecht

Inschrijven

U kunt zich inschrijven met behulp van het inschrijfformulier. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Het plaatsen van een telefonische reservering is mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

Klik op bovenstaande tabbladen of op de onderstaande links voor meer informatie over:

 
Naast de volledige e-learning van semester 6 t/m 8 van het reguliere opleidingstraject tot registerpodoloog volgt u tijdens deze module van het versnelde traject 22 contactlessen (practica) op de opleidingslocatie, onder deskundige begeleiding van docenten.

De lessen worden met name benut om vaardigheden te leren die u thuis of in uw praktijk kunt oefenen en toepassen. Daarnaast kunt u tijdens deze lessen uw vragen stellen over de lesstof in de e-learning. 

In deze module ligt tijdens de lessen de nadruk op: 

 • biomechanica bewegingsketens (voet - enkel - knie - heup - rug - nek)
 • klinisch meten
 • klinisch redeneren
 • pathologie knie, heup, rug, nek
 • casuïstiek houding en beweging
 • voetentraining
 • kinderpodologie
 • zolenplannen opstellen
 • (digitale) zoolvervaardiging (o.a. biomechanische kuipsteunzolen)
 • diepgaande anatomie, pathologie en klinisch redeneren:
  • anterieure enkel
  • posterieure enkel
  • laterale enkel
  • mediale enkel
  • dorsale voet
  • plantaire voet
  • voorvoet
Tijdens deze module vindt een praktijktentamen zoolvervaardiging plaats (CAD-CAM). In de laatste bijeenkomst legt u de overige tentamenonderdelen af voor deze module. (In dit versnelde traject bent u vrijgesteld van het literatuuronderzoek, de scriptie en de mondelinge verdediging daarvan.) Het tentamen bestaat uit: een kennistoets, podologisch rapport, behandelplan en functieonderzoek.

Na afronding van de tentamenonderdelen van module 1 en 2 legt u het examen Podologie B af. In dit examen krijgt u een modelpatiënt waar u functieonderzoek bij doet, een behandelplan voor opstelt en een zool/zolen voor vervaardigt (CAD-CAM). 


Deze scholing wordt in het voorjaar 2021 weer georganiseerd. Zodra de nieuwe lesdata bekend zijn, zullen wij deze in onderstaand lesrooster aangeven. 

dag

datum

tijd

lokaal

opmerkingen

     

 
 
Lesgeld4245,00
   
Betaling van het lesgeld kan ineens of in vier maandelijkse termijnen van € 1071,75 (incl. € 10,00 incassokosten per termijn).
Vermelde bedragen gelden voor 2020 en zijn incl. tentamens/examens en excl. btw. 

Bijkomende kosten 

Voor deze module moet u in het bezit zijn van de verplichte materialen en boeken voor de semesters 6 t/m 8 uit het reguliere vierjarige traject. Zie ook de informatie bij Algemeen/Studiebenodigheden en op de site van Studystore