Kennisinstelling

De Academie voor Podologie (AvP) heeft een centrale plek in de wereld van paramedische voetzorg. Kennis en zorg gaan hier hand in hand. De AvP is in staat om de dagelijkse praktijk en ervaringen van experts te koppelen aan het onderwijs, zodat praktijk en onderwijs elkaar wederzijds inspireren en stimuleren.

Onderzoek ten behoeve van evidence based practice speelt daarbij een belangrijke rol. De Academie voor Podologie is een kennisinstelling die zich in hoofdzaak bezighoudt met het verkrijgen, onderzoeken, optimaliseren, beheren en verspreiden van kennis betreffende de podologie (voetkunde). Studenten concentreren zich niet alleen op vakkennis. Zij ontwikkelen ook een onderzoekende, oplossingsgerichte houding. Studenten worden hierin vanzelfsprekend ondersteund door hun docenten.

Kennispartner

De AvP onderhoudt een groeiend netwerk met andere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, overheden, patiëntenverenigingen en brancheorganisaties. Onze docenten en adviseurs spelen met onderzoek in op praktijkvragen die bij deze organisaties leven en betrekken hun studenten daarbij. Hierdoor circuleert kennis en ervaring tussen onderwijs en bedrijfsleven. Deze synergie tussen theorie en praktijk maakt de AvP tot kennispartner.