Gedragscode

Als lid van de NRTO onderschrijven wij graag de gedragscode van de NRTO. Het gedrag van de Academie voor Podologie moet dan ook in al haar doen en laten, binnen de kaders van de doelstelling van de branchevereniging NRTO, de toets der kritiek in het openbaar kunnen doorstaan. De gedragscode is daarom ons visitekaartje. U mag ons daaraan houden.

Als branchevereniging van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders hanteert de NRTO de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs, die afgeleid zijn van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur oftewel ‘good corporate governance’.

De Academie voor Podologie conformeert zich aan die beginselen/regels en dus aan die normen en waarden. Deze beginselen staan in de gedragscodes van de NRTO. Deze beginselen omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid en motiveringsplicht).

Onderstaande beginselen staan in de gedragscodes centraal:
  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtszekerheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel
  • kenbaarheidsbeginsel
U vindt de gedragscodes op onze website onder downloads, of op de website van de NRTO.