Erkenning & Accreditatie

Hbo-niveau

Het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) heeft de opleiding Podologie B (semester 6 t/m 8) van de opleiding tot registerpodoloog met positief resultaat getoetst en daarmee het hbo-niveau van deze opleiding vastgesteld. Deze opleiding is daarom opgenomen in het landelijk opleidingenregister.

Studenten die de vierjarige (of tweejarige) deeltijdopleiding tot registerpodoloog succesvol afronden, ontvangen van Stichting Hoger Onderwijs Nederland het officiële diploma en worden opgenomen in het abituriëntenregister van de SHO. De student heeft daarmee de erkenning dat de semesters 6 t/m 8 van de vierjarige en de modules 3 en 4 van de tweejarige opleiding, met goed gevolg op hbo-niveau zijn voltooid.

Het register is te raadplegen door onder andere verwijzers en zorgverzekeraars.

Kwaliteitsregister

Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) erkent onze opleidingen en heeft daarom een aantal registers voor therapeuten die onze opleidingen met goed gevolg hebben voltooid. Een registerpodoloog of podoposturaal therapeut die aangesloten is bij LOOP kan zich laten registreren in het kwaliteitsregister van KABIZ

Accreditatie

Naast de opname in het kwaliteitsregister voor de podologie worden onze scholingen door diverse accrediterende instellingen en brancheorganisaties erkend. Bijvoorbeeld: het KNGF (beroepsorganisatie fysiotherapeuten), Stichting ADAP (accrediterende instelling voor paramedische beroepen), ProCert (accrediterende instelling voor pedicures). Zie de informatie over accreditatie bij iedere scholing op deze website.