Deeltijdopleiding post-hbo sportpodologie

 
Deze halfjarige deeltijdopleiding is een intensieve en tegelijk zeer praktisch ingestoken module op post-hbo niveau. De scholing is opgezet als een zeer waardevolle scholing voor voetspecialisten die zich willen specialiseren met sportpodologie op het hoogste niveau. Deze opleiding is tevens opengesteld voor fysiotherapeuten. 

Post-hbo sportpodologie

U denkt vanuit de voet, maar betrekt in deze opleiding daarbij de gehele bewegingsketen en de sportspecifieke bewegingen.
 
Tevens leert u rekening te houden met het feit dat niet elke blessure met een schoenadvies en/of zooltje valt op te lossen en dat u vaak samenwerkt met andere disciplines om de sporter optimaal te helpen. In de opleiding wordt daarom uitgegaan van een keten- en multidisciplinaire aanpak. 

Videoanalyse van sportbewegingen

Het analyseren van sportbewegingen met videobeelden staat centraal. Na een gedegen analyse stelt u een behandelplan op dat kan bestaan uit een combinatie van:
  • advies m.b.t. het verbeteren van biomechanica door techniektraining en/of oefentherapie
  • advies over hervatten van de training rekening houdend met mate van belasting en belastbaarheid
  • een schoenadvies
  • aanmeten van sportzolen

Vooropleiding

Deze scholing is opgezet voor: registerpodologen, podotherapeuten en podoposturaal therapeuten.

Deze scholing is ook opengesteld voor een ieder die een hbo-opleiding heeft afgerond in gezondheid en/of beweging en interesse heeft in de belasting van de voet bij sportspecifieke bewegingen. 

Dus ook voor fysiotherapeuten is dit een waardevolle scholing. Waar in deze opleiding het aanmeten van sportzolen aan bod komt, wordt uitgegaan van de voorkennis en vaardigheden van een registerpodoloog/podotherapeut. De kennis die een fysiotherapeut hierover opdoet tijdens deze opleiding is bruikbaar in het kader van multidisciplinaire samenwerking.  

Docenten

Dr. ir. Yvonne Bontekoning, registersportpodoloog, bewegingsanalist en ervaren, gediplomeerd hardloop-, langlauf- en Nordic Walkingtrainer
Dhr. Joop Creemers, fysiotherapeut en register(sport)podoloog

Opleidingsduur en studiebelasting

12 leerblokken, verspreid over een half jaar. Elk leerblok bestaat uit zelfstudie via e-learning en een dagdeel contactonderwijs op de leslocatie. De tijd tussen de contactbijeenkomsten wordt gebruikt voor zelfstudie en de uitwerking van praktijkopdrachten. 
Per leerblok bent u ongeveer 8 uur kwijt aan thuisstudie dus in totaal 96 uur aan zelfstudie en voorbereiding van de lessen. Daarnaast moet u rekening houden met een tijdsinvestering van ongeveer 89 uur voor uw portfolio-opdrachten. 

Stage

In deze scholing hoeft u geen stage te lopen. Wel wordt ervan uitgegaan dat u praktijkopdrachten uitvoert in praktijksituaties. Dit mag uw eigen praktijk zijn of die van een collega.

Studiebenodigdheden

Op de website van Studystore vindt u een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. Kies op deze site voor de opleiding die u gaat volgen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in uw bezit te zijn. 

Naast deze materialen wordt ervan uitgegaan dat u tijdens de lessen beschikt over een smartphone of tablet met camera of een ander soort camera met afspeelmogelijkheid.

Groepsgrootte

Minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers

Toetsing

De examinering vindt plaats met behulp van een portfolio dat u tijdens de opleiding samenstelt met beroepsproducten en bewijzen van deskundigheid. Bij voldoende aanwezigheid tijdens de lessen (minimaal 80% waarvan ten minste les 11 of 12 deel uitmaakt) en een voldoende beoordeling van het portfolio ontvangt u uw diploma.  

Accreditatie

KABIZ: 132 punten 
KNGF: 135 punten 

Locatie

Dutch HealthTec Academy
St.-Laurensdreef 22
3565 AK Utrecht

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Het plaatsen van een telefonische reservering is mogelijk, vraag naar de voorwaarden.
 
Wilt u weten wat het programma, de scholingsdata en de kosten zijn van deze scholing? Klik op bovenstaande tabbladen of klik op onderstaande linken:
 
Programma van deze scholing
Data van deze scholing
Kosten van deze scholing 
 
 
Leerblok 1

In dit eerste leerblok leert u het model van Bahr & Krosshaug begrijpen als basis voor klinisch redeneren en multidisciplinaire samenwerking, daarnaast gaat u wetenschappelijke bronnen raadplegen en beoordelen op kwaliteit en waarde.
Verder gaat u tijdens dit eerste leerblok al aan de slag met het plaatsen van markeringen en het maken van een goede video-opname. 
 
Leerblok 2
In dit leerblok gaat u verder met klinisch redeneren voor sporters. U leert een sportpodologische anamnese uit te voeren deze te integreren in uw eigen anamneseopzet. Daarbij maakt u gebruik van de VAS, Borgschaal en pijnscore om klachten te objectiveren in samenhang met de ICF (International Classification of Functioning, disability and health).
 
Leerblok 3
In dit leerblok doet u kennis en ervaring op met sportgerelateerd functieonderzoek, u voert dynamische en statische digitale voetdrukmetingen uit, u voert een dynamische videoanalyse uit bij wandelen en hardlopen. U vergelijkt de metingen blootsvoets en geschoeid en u leert deze metingen te interpreteren.
 
Leerblok 4
Dit leerblok gaat helemaal over sportschoenen. U beoordeelt de schoenen op kenmerken en eigenschappen voor diverse sporten. Daarnaast leert u sportspecifieke slijtagepatronen aan schoenen te interpreteren. U beoordeelt de pasvorm en u leert te adviseren over correcte pasvorm en schoenkenmerken voor een individuele voet en sporter. Daarnaast leert u alternatieve schoenveteringen.
 
Leerblok 5
Dit leerblok is een vervolg op het vorige leerblok: u leert kenmerken, slijtagepatronen en pasvormen van sportschoenen beoordelen voor diverse sporten, daarbij leert u adviseren over correcte pasvorm en schoenkenmerken. U leert hoe u via klinisch redeneren de kenmerken van sportschoeisel kunt relateren aan de biomechanica en de klachten van de cliënt. U leert de mogelijkheden van schoenaanpassingen kennen en deze waar nodig mee te nemen in het behandeladvies en het behandelplan.  

Leerblok 6
In dit leerblok benoemt u de verschillen in biomechanica van de wandelbeweging versus de hardloopbeweging; in welke fase zijn welke spieren actief? Wat gebeurt in de gewrichten? U leert het 4-punten model voor loopanalyse van Marquardt kennen. U leert dynamische hoekmetingen interpreteren en u leert begrijpen hoe biomechanisch (dis)functioneren invloed heeft op klachten in/aan bil, heup, lies en bovenbeen. Vervolgens verwerft u inzicht in welke behandelingen door andere disciplines bij kunnen dragen aan herstel en wat u zelf kunt doen.
 
Leerblok 7
Dit leerblok is een vervolg op het voorgaande leerblok. Daarnaast leert u de kenmerken van goede hardlooptechnieken kennen en hardlooptechnieken evalueren en u legt de relatie met biomechanische gevolgen en blessures.
 
Leerblok 8
In dit leerblok leert u over de functionele anatomie en blessure(risico)s bij een heel aantal andere sporten (zaalsporten en veldsporten, individuele en groepssporten).  U verwerft inzicht in hoe biomechanisch (dis)functioneren invloed heeft op voetgerelateerde klachten en welke behandelingen door andere disciplines bij kunnen dragen aan herstel en wat u zelf kunt doen.
 
Leerblok 9
In dit leerblok staan de zolen en zoolelementen centraal. In dit leerblok leert u niet de vaardigheid van individuele zoolvervaardiging, deze vaardigheid mag als beheerst worden verondersteld. U leert sportspecifieke zoolrecepten op te stellen, ook voor bijvoorbeeld een schaats-, fiets- of dansschoen.
 
Leerblok 10
Dit leerblok gaat over fysiologie, herstel- en trainingsleer. U verwerft basiskennis van de herstel- en trainingsleer en u maakt de afweging tussen zelf adviseren en doorverwijzen gerelateerd aan de hulpvraag van de cliënt.
 
Leerblok 11
Dit leerblok gaat over core stability, voetentraining en bewegingshereducatie. U verwerft inzicht in en het principe en het belang van rompstabiliteit, u leert diverse oefenvormen, kunt deze demonstreren en uitleggen. Daarnaast verwerft u kennis van correcte hardloop- en wandeltechniek en beenalignment bij veld- en zaalsporten.
Tijdens de contacturen van dit leerblok oefent u in tweetallen met videoanalyse op de loopband.
 
Leerblok 12
In dit leerblok komen alle voorgaande onderwerpen terug, geïntegreerd in casuïstiek. Tijdens de contacturen wordt anamnese, onderzoek en behandeladvies geoefend met modelcliënten.
 

Examinering:

De examinering vindt plaats met behulp van een portfolio dat u tijdens de opleiding samenstelt met beroepsproducten en bewijzen van deskundigheid. U krijgt nog tot eind augustus de tijd om deze in te leveren. Bij voldoende aanwezigheid tijdens de lessen (minimaal 80%) en een voldoende beoordeling van het portfolio ontvangt u uw diploma. 
 

 


In verband met mogelijke wijzigingen adviseren wij u voor elke les onderstaande planning te raadplegen. 

 

dag

datum

tijd

lokaal

opmerkingen

     

Deze scholing wordt waarschijnlijk najaar 2018 opnieuw aangeboden. 
 


  
 
Lesgeld2.165,00
Lesmap45,00
Totale scholingsgelden2210,00
   
Examen (portfolio)*150,00

*De examengelden worden na inschrijving voor het examen (later in het lesseizoen) in rekening gebracht.

Betaling kan ineens of in vier maandelijkse termijnen van € 562,50 (incl. € 10,00 incassokosten per termijn).
Vermelde bedragen gelden voor 2018 en zijn excl. btw.

Examinering vindt plaats aan de hand van een portfolio. Bij voldoende aanwezigheid tijdens de lessen (minimaal 80% waarvan ten minste les 11 of 12 deel uitmaakt) en een voldoende beoordeling van het portfolio ontvangt u uw diploma. Hieraan zijn kosten verbonden, deze worden later in het seizoen in rekening gebracht. 

Bijkomende kosten 

Indicatie van bijkomende kosten voor aan te schaffen verplichte boeken en materialen: € 228,-
Hierbij is uitgegaan van kosten voor nieuwe boeken en materialen. Zie ook de informatie bij Algemeen/Studiebenodigheden en op de site van Studystore