Deeltijdopleiding podoposturale therapie

 

Podotherapeuten en registerpodologen kunnen in een half jaar deeltijd worden opgeleid tot podoposturaal therapeut. 


Tijdens de reguliere opleiding tot registerpodoloog is voorzichting kennisgemaakt met de principes uit het gedachtegoed van Bourdiol. Namelijk de neurofysiologische benadering van voet- en houdingsklachten en de behandeling daarvan met dunne, proprioceptieve zolen. Voor u als registerpodoloog of podotherapeut is deze therapie een mooie aanvulling. U vergroot uw kennis over de neurofysiologische werking van de voet op de houding. U leert proprioceptieve zolen te vervaardigen en u leert welke neurofysiologische invloed biomechanische zolen kunnen hebben. Uit de opleiding Podoposturaal therapeut is een selectie genomen die een prachtige aanvulling betekent voor registerpodologen en podotherapeuten. Dit traject kan binnen het tijdsbestek van een half jaar worden afgelegd. 

Doelgroep

Deze posthbo-opleiding is bedoeld voor podotherapeuten en registerpodologen. Er is vrijstelling verleend op het gebied van: methodisch handelen, verslaglegging, wetenschappelijk literatuuronderzoek, algemene anatomie musculoskeletaal, algemene fysiologie en biomechanica van het houdings- en bewegingsapparaat en zoolvervaardiging in algemene zin.

Studenten in opleiding podoposturale therapie

Ervaringen studenten

Lees hier wat Barbare Kestle-Ouwerkerk (podotherapeut) en Nicole Seelen (registerpodoloog) vertellen over hun ervaringen met deze opleiding. 

Vooropleiding

Deze hafljarige post-hbo scholing is uitsluitend bedoeld voor registerpodologen en podotherapeuten.

Opleidingsduur en studiebelasting

De totale opleiding duurt een half jaar en bestaat uit 14 leerblokken. Elk leerblok bevat naast een hoeveelheid zelfstudie en opdrachten vanuit e-learning ook een practicum van een dagdeel. De theorie en zelfstudieopdrachten worden via e-learning aangeboden.

Afhankelijk van uw leervaardigheden moet u rekening houden met 10-12 studiebelastingsuren per leerblok.

Docenten

Cocky Hoogeveen, podoposturaal therapeut, acupuncturist en fysiotherapeut.
Gina de Haan, podoposturaal therapeut.

Stage

In de periode dat deze scholing plaatsvindt, wordt u gevraagd ten minste vijf dagdelen stage te lopen in een praktijk voor podoposturale therapie. Van deze stageperiode maakt u een kort en adequaat verslag.   

Uitgebreide informatie over stage binnen de opleidingen podoposturale therapie vindt u in het document: stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut op de pagina downloads.

Accreditatie

KABIZ (LOOP): 110 punten
ADAP (NVvP): 12 punten

Portfolio

Tijdens de zelfstudie (opdrachten vanuit e-learning) stelt u een beperkt portfolio samen (met o.a. proprioceptieve zoolvervaardiging).

Studiebenodigdheden

Op de website van Studystore vindt u een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. Kies op deze site voor de opleiding die u gaat volgen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in uw bezit te zijn. 

Locatie

Dutch HealthTec Academy
St.-Laurensdreef 22
3565 AK Utrecht

Groepsgrootte

10 - 20 deelnemers

Toetsing

Uw stage, uw stageverslag, portfolio en kennistoets moeten met een voldoende beoordeeld zijn; hierna volgt een examen. Als u alle onderdelen en het examen voldoende heeft afgerond, ontvangt u het diploma podoposturaal therapeut en kunt u zich als podoposturaal therapeut aansluiten bij Stichting LOOP en laten registreren in het kwaliteitsregister van KABIZ. 

Indien u dit examen niet haalt, kunt u het herkansen. U vindt alle voorwaarden rondom toetsing en examens in het document Beoordeling en Voortgangsnormen op de pagina downloads

Brochure scholingsprogramma podoposturale therapie

U vindt de brochure over dit scholingsprogramma bij downloads

Aanvang

Bij voldoende inschrijvingen start deze opleiding elk half jaar (voor- en najaar). 

Inschrijven

U kunt zich inschrijven met behulp van het inschrijfformulier. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Het plaatsen van een telefonische reservering is mogelijk, vraag naar de voorwaarden. 

Klik op bovenstaande tabbladen of op een van de onderstaande links voor:

Korte inhoud van de opleiding


In de leerblokken komt onder andere aan bod:
  • de theorie van Bourdiol en het beoordelen van de houding volgens Bourdiol
  • anatomie in vivo van bekken, heup, bovenbeen en knie in relatie tot spierspanning en podoposturale therapie
  • foot posture index
  • analyse van het gangbeeld met behulp van het softwareprogramma Kinovea
  • uitvoeren van EMG, peil-, beenlengte- en balansmetingen
  • plaatsen van elementen en opstellen van een behandelplan
  • behandeling van modelpatiënten
  • sport en podoposturale therapie
  • veerpunten en manipulaties
  • proprioceptieve zolen voor diverse voetaandoeningen (casuïstiek)
U rondt deze opleiding af met een kennistoets, stageverslag, stagebeoordeling en een portfolio. Wanneer deze tentamenonderdelen met een voldoende zijn afgerond, kunt u deelnemen aan het praktijkexamen met een modelpatiënt. 


Deze scholing wordt waarschijnlijk najaar 2019 opnieuw aangeboden. 
Zodra de planning van het voorjaar bekend is, vindt u die op deze pagina.

 
 
 
Lesgeld1705,00
Lesmap45,00
Totale scholingsgelden1750,00
   
Tentamengeld theorietoets*60,00
Tentamengeld stageverslag*45,00
Tentamengeld stagebeoordeling*25,00
Tentamengeld portfolio*60,00
   
Examen praktijk-patiënt*190,00
Examen zoolvervaardiging*160,00


*De tentamen- en examengelden worden later in het seizoen, na inschrijving voor betreffende onderdelen, in rekening gebracht.

Betaling kan ineens of in vier maandelijkse termijnen van € 447,50 (incl. € 10,00 incassokosten per termijn).
Vermelde bedragen gelden voor 2019 en zijn excl. btw.

Bijkomende kosten

Indicatie van bijkomende kosten voor aan te schaffen verplichte boeken en materialen: € 456,-
Hierbij is uitgegaan van kosten voor nieuwe boeken en materialen. Zie ook de informatie bij Algemeen/Studiebenodigheden en op de site van Studystore