Cursus voetentraining

Zeer complete en praktische cursus voetentraining: een aanvulling op therapiezolen

Sterke en flexibele voeten dienen als fundament voor onze houding en bewegingen. Verlies van voetvorm en voetfunctie kan leiden tot voetklachten zoals fasciitis plantaris, diverse metatarsalgia, hallux valgus en een ingezakte mediale voetboog. Voetentraining kan worden ingezet als alternatief voor of in combinatie met zolentherapie om cliënten van deze klachten af te helpen of om deze te voorkomen. In deze cursus worden de nieuwste inzichten - die zij op diverse plekken in binnen- en buitenland heeft opgedaan - met u gedeeld. Yvonne Bontekoning vertelt op het tabblad programma meer over deze cursus. 
 

Doelstelling

Het doel van deze cursus is om:
 • inzicht te geven in de wetenschappelijke basis en best practices van de herstelmogelijkheden van de vorm en functie van voeten met behulp van taping en/of voetentraining;
 • vaardigheden te leren hoe medical taping en voetentraining in te zetten bij voorvoet- en peesplaatklachten;
 • kennis en praktische handvatten aan te reiken voor de therapeutische inzet van blootsvoets gaan en het gebruik van minimalistisch schoeisel, zodat u uw cliënten hierover kunt adviseren;
 • blootvoets gaan en minimalistisch schoeisel zelf te ervaren.
 
Cursus voetentraining

Doelgroep 

Deze cursus is bedoeld voor podotherapeuten, podoposturaal therapeuten, (medisch) pedicures, fysiotherapeuten, voetkundig sportadviseurs en registerpodologen.

Docent 

Yvonne Bontekoning, registersportpodoloog, bewegingsanalist, docent voor de Atletiekunie, docent aan Academie voor Podologie, docent bij KNGF-Scholing en een ervaren en gediplomeerd hardloop-, langlauf- en Nordic Walkingtrainer. Yvonne is eigenares van De Lopende Zaak. Lees wat zij vertelt over deze scholing onder het tabblad Programma
 

Voorbereiding

Voor de cursusdag dient u de volgende drie artikelen te lezen als theoretisch basis voor de praktische training op de cursusdag zelf. De artikelen worden digitaal toegestuurd.
 
 • Pleidooi voor de vrije voet, Yvonne Bontekoning, De Medische Voet 2014/1 p. 4-7
 • Intrinsieke voetspieren. Training kan voetklachten voorkomen en verhelpen, Yvonne Bontekoning, De Medische Voet 2015/2, p. 22-25
 • Voetentherapie in Finland: ervaringen van een 2-daags werkbezoek in Finland, Yvonne Bontekoning, De Medische Voet 2016/2, p. 24-27

Studiebenodigdheden

Vooraf worden toegestuurd:
 • digitale syllabus
 • digitale artikelen
 Op de cursusdag ontvangt u een setje materialen:
 • Easy Tape
 • Tennisbal
 • Thera-Band
Zelf meenemen:
 • schaar
 • korte broek
 • bij buiten op blote voeten wandelen: kleding passend bij weertype
 • handdoek

Locatie

Dutch HealthTec Academy
St.-Laurensdreef 22
3565 AK Utrecht

Duur

Twee dagdelen op 1 dag

Groepsgrootte 

Min. 10 - Max. 20 deelnemers 

Certificaat

Bewijs van deelname

Accreditatie

KNGF: 6 punten
ProCERT: 6 punten (Voetzorg)
KABIZ: 12 punten (registerpodoloog en podoposturaal therapeut)  

Inschrijven

U kunt zich inschrijven met behulp van het inschrijfformulier. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Het plaatsen van een telefonische reservering is mogelijk, vraag naar de voorwaarden.
 
Klik op bovenstaande tabbladen of op een van de onderstaande links voor:


 
 

Deze cursus vindt op 1 dag plaats en beslaat 2 dagdelen met een compact en zeer compleet en waardevol programma. 
 
Dagdeel 1
Tijdens het ochtendprogramma is eerst nog kort gelegenheid voor een toelichting op de theoretische onderbouwing. (U heeft de kennis hiervan als voorbereiding doorgenomen.) Daarna volgt functieonderzoek en bewegingsanalyse bij voorvoetklachten en aansluitend praktische oefening in tapen en training bij voorvoetklachten.
 
Dagdeel 2
Tijdens het middagprogramma doet u ervaring op met blootsvoets imitatieschoeisel, aansluitend volgt een college over de verschillen tussen blootsvoets imitatieschoeisel en de begeleide inzet hiervan bij voorvoetklachten. En het tweede deel van de middag wordt gebruikt voor functieonderzoek en bewegingsanalyse bij peesplaatklachten en aansluitend praktische oefening in tapen en training bij peesplaatklachten.
 
De trainingsdag wordt afgesloten met het verdienmodel van voetentraining en u krijgt een eindopdracht mee naar huis die ervoor gaat zorgen dat u met het geleerde ook echt aan de slag gaat.
 
Na deze cursus:
 • kunt u de nadelen van schoenen op voetvorm en – functie en mogelijke relaties met de ontwikkeling van voetklachten benoemen.
 • kunt u positieve effecten van voetentraining benoemen.
 • kent u het belang om de tenen weer te gebruiken.
 • heeft u zelf ervaren hoe het wandelen op minimalistisch schoeisel is in vergelijking met “gewone” schoenen en blootvoets.
 • heeft u de kennis om klanten informatie en advies te geven over geschikt minimalistisch schoeisel en hoe deze therapeutisch kunnen worden ingezet, incl. opbouwschema’s en in combinatie met zolen.
 • heeft u een protocol met tapen en oefeningen om voorvoetklachten zonder zooltjes op te lossen.
 • heeft u een protocol met tapen en oefeningen om peesplaatklachten zonder zooltjes op te lossen.
 • bent u middels een eindopdracht uitgedaagd het geleerde direct in de praktijk toe te passen.

Yvonne Bontekoning vertelt over deze cursus:

“Deze cursus voetentraining kan u als podotherapeut/podoloog in verwarring brengen. Huidige interventies bij voetklachten zijn vooral gericht op externe ondersteuning middels schoenen en steunzolen. Training van de intrinsieke voetspieren om ze beter te laten functioneren komt nog weinig voor. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. De laatste twee jaar zijn diverse wetenschappelijke artikelen verschenen over het functioneren van de intrinsieke voetspieren en hoe deze getraind kunnen worden.
 
De afgelopen jaren heb ik twee artikelen in De Medische Voet gepubliceerd over het effect van schoenen in relatie tot voetvorm- en functieverlies en de mogelijke relatie met het ontstaan van voetklachten. En over het belang van voetentraining om deze klachten tegen te gaan. Uit mijn literatuurstudie komt duidelijk naar voren dat we onze voeten te weinig op een natuurlijke manier gebruiken waardoor voetklachten kunnen ontstaan. Tijdens mijn literatuurstudie heb ik ook gezocht naar schoenen, zgn. blootvoets imitatie- of barefoot schoeisel, die ons wel in staat stellen de voet natuurlijk te belasten.
 
Sterke en flexibele voeten dienen als fundament voor onze houding en bewegingen. Verlies van voetvorm- en functie kan leiden tot voetklachten zoals fasciitis plantaris, diverse metatarsalgia, hallux valgus en ingezakte mediale voetboog. Voetentraining kan worden ingezet als alternatief voor of in combinatie met zolentherapie om patiënten van deze klachten af te helpen of deze te voorkomen. In Finland leren podotherapeuten in de opleiding al om zolentherapie, taping, manuele technieken en voetentraining te combineren in de behandeling van voetklachten. Ik heb een werkbezoek aan Finland gebracht om te zien hoe podotherapeuten zolentherapie en alternatieven inzetten in hun behandelplan.
 
Het is naar mijn mening geen kwestie van of voetentraining zinvoller is dan zolentherapie, maar voor elke podotherapeut/podoloog is voetentraining als interventie een must om zinvolle combinaties van zolentherapie en training aan mensen met voetklachten aan te bieden. In het begin kan dit verwarrend zijn, want je wordt uitgedaagd na te denken over hoe je tot nu toe hebt gewerkt met en gedacht over voetklachten. Je moet nieuwe vaardigheden leren en je wilt klanten kunnen uitleggen waarom je behandelmethoden veranderen. Met deze cursus wordt beoogd je te helpen om nieuwe wegen in te slaan en daarmee meer te bereiken.”
 

Deze scholing staat nog niet gepland. Heeft u interesse in deze scholing, dan kunt u dit aan ons doorgeven via het contactformulier of door te bellen naar ons secretariaat. 


 
Lesgeld330,00
Setje materialen 15,00
Syllabus€ 20,00
Totale scholingsgelden365,00
   
Vermelde bedragen gelden voor 2018 en zijn excl. btw, inclusief lunch, digitale artikelen, en verwerking van de eindopdracht met feedback.