Brancheorganisatie LOOP

Als u bent opgeleid tot voetkundig adviseur, voetkundig sportadviseur, registerpodoloog, of podoposturaal therapeut kunt u zich aansluiten bij Stichting LOOP. Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) is een overkoepelend orgaan voor paramedische beroepsgroepen die zich richten op de gezondheid van de voet, en houding in relatie tot de voet. Zij behartigt de belangen van de bij haar aangesloten therapeuten en is beschikbaar voor advies en ondersteuning. Namens deze leden is zij een professionele gesprekspartner naar overheid en zorgverzekeraars.

Meer informatie: Stichting LOOP

Stichting Loop