AVG in de praktijk

Werken volgens de AVG in de praktijk


Het staat vast dat ieder die in de podotherapie en podologie een beroep uitoefent (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij aan de NAW-gegevens van de cliënt of medische gegevens in het dossier. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 inwerking getreden en heeft uw verplichtingen als verwerker van persoonsgegevens verscherpt en uitgebreid. Hiermee wil de Europese wetgever het privacyrecht waarborgen. De Autoriteit Persoonsgegeven (AP) ziet erop toe dat verwerkers van persoonsgegevens zich houden aan de AVG.
 
Met deze praktische cursus van twee dagdelen wordt u wegwijs gemaakt in de Europese privacy wetgeving. U leert wat het privacyrecht betekent in de uitoefening van uw beroep en welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de AVG. In de workshop gaat u aan de slag met een casus uit uw eigen praktijk en u krijgt volop gelegenheid om vragen te stellen. Na deze cursus kunt u op een goede manier omgaan met persoonsgegevens.

Leerdoelen

 • U leert de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker (degenen die persoonsgegevens verwerken).
 • U leert wat de rechten zijn van degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.
 • U bent in staat te bepalen wat persoonsgegevens zijn en welke soorten de wet kent.
 • U leert wanneer er sprake is van verwerking van de persoonsgegevens.
 • U leert een privacyverklaring te analyseren en te bepalen of deze conform de nieuwe wet Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is opgesteld.
 • U leert volgens een stappenplan beoordelen in hoeverre een verwerker voldoet aan de privacy wetgeving en welke maatregelen nodig zijn om aan de privacywetgeving te voldoen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor registerpodologen, podotherapeuten, podoposturaal therapeuten, pedicures en fysiotherapeuten. Daarnaast is de cursus geschikt voor alle beroepsbeoefenaars in de paramedische sector. 

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door mr. Soesan Saiedie. Soesan is Jurist Ondernemingsrecht en docent op de afdeling Hbo-Rechten te Rotterdam. Hier verzorgt zij de vakken privacyrecht, ondernemingsrechtvakken en internationaal recht. Soesan is de oprichter van Lextec Consultancy.

Locatie

Deze scholing wordt online gegeven.

Duur

Twee dagdelen van 3 uur, verdeeld over 2 dagen.

Groepsgrootte

Min. 12 en max. 20 deelnemers

Certificering

Certificaat

Studiematerialen

Geen

Accreditatie

KABIZ: 5,5 punten voor zowel podoposturaal therapeuten als voor registerpodologen.
ADAP: 5,5 punten 

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Het plaatsen van een telefonische reservering is mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

Wilt u weten wat het programma, de scholingsdata en de kosten zijn van deze scholing? Klik op bovenstaande tabbladen of klik op onderstaande linken:
 

Programma


De cursus bestaat uit twee dagdelen op twee afzonderlijke dagen. Voorafgaand aan de eerste les neemt u de informatie door die u toegestuurd krijgt.

Tijdens het eerste dagdeel wordt u wegwijs gemaakt in de Europese privacywetgeving en de terminologie die daarbij komt kijken. U leert wat persoonsgegevens zijn en welke verschillende soorten de wet ken. U leert wat uw verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn als verwerker van persoonsgegevens en welke rechten de persoon van wie u persoonsgegevens verwerkt heeft. Ook leert u een privacyverklaring te analyseren en te bepalen of deze conform de nieuwe wet Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is opgesteld.
De focus ligt op de facetten die relevant zijn de beroepsuitoefening in de paramedische zorg. Door middel van praktische opdrachten past u de kennis die u leert in praktijk toe.
Het tweede dagdeel bestaat uit een workshop waarin de opgedane cursus wordt toegepast op een casus. Dit mag de eigen praktijk zijn. U krijgt volop gelegenheid om vragen te stellen.
 

Les 1 

In les 1 komen de volgende punten aan bod;
 • De basisbegrippen van de AVG worden besproken.
 • De rechten en plichten van de actoren worden gesproken.
 • Cursisten maken praktische opdrachten waarin zij de theorie toepassen. Daarna worden deze klassikaal besproken.

Les 2

In les 2 komen de volgende punten aan bod;
 • Rechtmatige verwerking persoonsgegevens.
 • Analyseren of privacyverklaring conform de AVG is opgesteld.
 • Aan de slag met eigen casuïstiek. 

Huiswerkopdracht

Voor les 1 (± 1 uur)
U neemt de informatie door die u van te voren krijgt toegestuurd (Handleiding Algemene Verordening Persoonsgegevens en de wet: Algemene verordening Persoonsgegevens).

Voor les 2 (± 2 uur)
U voert een desk studie uit naar hoe in uw praktijk wordt omgegaan met privacy. U verzamelt gegevens waar u tijdens de workshop mee aan de gang gaat.

In verband met mogelijke wijzigingen adviseren wij u voor elke les onderstaande planning te raadplegen. 

Deze scholing wordt in het najaar 2020 weer georganiseerd. Zodra de nieuwe lesdata bekend zijn, zullen wij deze in onderstaand lesrooster aangeven.

 
DagDatum TijdLokaalOpmerkingen


Kosten

 
Lesgeld370,00
   
Vermelde bedragen gelden voor 2020 en zijn excl. btw.